เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ม.5 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

Download Windows 8 Minesweeper

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน >> Download PDF <<
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.5  >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยะ ม.5 >> Download PDF <<
 • วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3 >> Download PDF <<
 • วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 >> Download PDF <<
 • วิชากฎหมาย >> Download PDF <<
 • วิชาInternet of Thing1 >> Download PDF <<
 • วิชา การออกแบบกราฟิก >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาไทย >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ห้อง ม.5/1, ม.5/2 >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ห้อง ม.5/3, ม.5/4 >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ห้อง ม.5/5 >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.5 >> Download PDF <<
 • วิชาสังคมศึกษา >> Download PDF <<
 • วิชาประวัติศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชาศาสนา >> Download PDF <<
 • วิชาเคมีเพิ่มเติม >> Download PDF <<
 • วิชาชีววิทยา  >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาจีน  >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะพื้นฐาน ม.5 >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะเพิ่มเติม ม.5 >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ (ดนตรีไทย) ม.5 >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ (ดนตรีสากล ) ม.5 >> Download PDF <<
 • วิชานาฏศิลป์ ห้อง ม.5/4, ม.5/5 >> Download PDF <<
 • วิชาสุขศึกษาและ พละศึกษา  >> Download PDF <<

 

Download Yoon Gothic 바람의 빛깔 다운로드 Praat descent icon

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School