เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ม.5 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

Download Windows 8 Minesweeper

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน >> Download PDF <<
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.5  >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยะ ม.5 >> Download PDF <<
 • วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3 >> Download PDF <<
 • วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 >> Download PDF <<
 • วิชากฎหมาย >> Download PDF <<
 • วิชาInternet of Thing1 >> Download PDF <<
 • วิชา การออกแบบกราฟิก >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาไทย >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ห้อง ม.5/1, ม.5/2 >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ห้อง ม.5/3, ม.5/4 >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ห้อง ม.5/5 >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.5 >> Download PDF <<
 • วิชาสังคมศึกษา >> Download PDF <<
 • วิชาประวัติศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชาศาสนา >> Download PDF <<
 • วิชาเคมีเพิ่มเติม >> Download PDF <<
 • วิชาชีววิทยา  >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาจีน  >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะพื้นฐาน ม.5 >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะเพิ่มเติม ม.5 >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ (ดนตรีไทย) ม.5 >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ (ดนตรีสากล ) ม.5 >> Download PDF <<
 • วิชานาฏศิลป์ ห้อง ม.5/4, ม.5/5 >> Download PDF <<
 • วิชาสุขศึกษาและ พละศึกษา  >> Download PDF <<

 

Download Yoon Gothic 바람의 빛깔 다운로드 Praat descent icon

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School