เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ม.6 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

javaw exe 다운로드

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน>> Download PDF <<
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม >> Download PDF <<
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ห้อง ม.6/1-ม.6/3 >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยะ ม.6 >> Download PDF <<
 • วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 5 >> Download PDF <<
 • วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 >> Download PDF <<
 • วิชา Internet of Things >> Download PDF <<
 • วิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ >> Download PDF <<
 • วิชากฎหมาย>> Download PDF <<
 • วิชาภาษาไทย >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม >> Download PDF <<
 • วิชาสังคมศึกษา >> Download PDF <<
 • วิชาประวัติศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชาศาสนา>> Download PDF <<
 • วิชาเคมีเพิ่มเติม >> Download PDF <<
 • วิชาชีววิทยา  >> Download PDF <
 • วิชาศิลปะเพิ่มเติม >>> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ (ดนตรีไทย) >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ (ดนตรีสากล >> Download PDF <<
 • วิชาสุขศึกษา >> Download PDF <<

 

Download Samsung Square Messenger lg 프린터 드라이버 다운로드 c# 인터넷 파일 다운로드 멜론 10월 1주차 top100 다운로드

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School