เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ม.6 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

javaw exe 다운로드

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน>> Download PDF <<
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม >> Download PDF <<
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ห้อง ม.6/1-ม.6/3 >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยะ ม.6 >> Download PDF <<
 • วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 5 >> Download PDF <<
 • วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 >> Download PDF <<
 • วิชา Internet of Things >> Download PDF <<
 • วิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ >> Download PDF <<
 • วิชากฎหมาย>> Download PDF <<
 • วิชาภาษาไทย >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม >> Download PDF <<
 • วิชาสังคมศึกษา >> Download PDF <<
 • วิชาประวัติศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชาศาสนา>> Download PDF <<
 • วิชาเคมีเพิ่มเติม >> Download PDF <<
 • วิชาชีววิทยา  >> Download PDF <
 • วิชาศิลปะเพิ่มเติม >>> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ (ดนตรีไทย) >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ (ดนตรีสากล >> Download PDF <<
 • วิชาสุขศึกษา >> Download PDF <<

 

Download Samsung Square Messenger lg 프린터 드라이버 다운로드 c# 인터넷 파일 다운로드 멜론 10월 1주차 top100 다운로드

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School