เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 

* ยังไม่อยู่ในช่วงเปิดรับสมัคร *

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School