รร.เซนต์ดอมินิกได้รับประกาศนียบัตรการส่งรายงานผลการประเมินตนเอง​ (E-SAR)​ [25 ก.ย. 64]

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School