เอกสารสมัครเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ป.1-ม.3 ที่ผลสอบกลางภาคไม่ผ่านเกณฑ์ 50% [29 ส.ค. 65]

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School