เอกสารการสมัครเรียนพิเศษวันเสาร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 (เริ่มเรียน ส.10 มิ.ย. 66) [2 มิ.ย. 66]

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School