100 คะแนนเต็ม O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 [29 มี.ค. 67]

Download Sleeping Beauty

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนด้วยความภูมิใจ

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 100 คะแนนเต็ม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

 

วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม O-NET

  • ด.ช.ธีร์ทัศน์ จิตโสภีพงษ์ ม.3/1

4 songs with Pororo 와이파이 다이렉트 다빈치리졸브 15 다운로드 설현 직캠

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School