100 คะแนนเต็ม O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 [29 มี.ค. 67]

무시로

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนด้วยความภูมิใจ

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 100 คะแนนเต็ม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

 

วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม O-NET

  1. ด.ช.ปุญย ธนะนิรันดร์ ป.6/2
  2. ด.ช.รวิภัทร เอกธรรมสุทธิ์ ป.6/3
  3. ด.ช.ปัณณวิชญ์ ปิยะเจริญวัฒนา ป.6/4
  4. ด.ช.ณชยันต์ เทพสาร ป.6/5

 

วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม O-NET

  1. ด.ช.อชิปุณ ตระการแก้ววิมล ป.6/1
  2. ด.ช.เมธาสิทธิ์ ไชยรัตนตรัย ป.6/1
  3. ด.ช.วชิรพิทย์ สมรักษ์ ป.6/1
  4. ด.ช.ปุณณพัฒน์ ชัยศรีสุขอำพร ป.6/2
  5. ด.ช.วสุธร ศิลป์ประเสริฐ ป.6/4

Tika 마리오카트 wii 다운로드 이등병 맞고 Download Worms3

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School