100 คะแนนเต็ม ป.1 RT การทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาไทย Reading Test [17 เม.ย. 67]

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนด้วยความภูมิใจ

100 คะแนนเต็ม การทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาไทย Reading Test (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามเกณฑ์วัดมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็นการอ่านรู้เรื่อง และอ่านออกเสียง

 

  1. ด.ช.กันตพงศ์ เปรมปรีดิ์ ป.1/2 17912
  2. ด.ช.ทิวัตถ์ เลาหวิเชษ ป.1/2 17924
  3. ด.ช.ชนชาญ แสงรุ้ง ป.1/2 17977
  4. ด.ช.แสนสอาด ป.1/4 17931

 

YouTube : SDchannel

https://www.facebook.com/SaintDominicEnglishProgram

#SaintDominicSchool

#โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School