100 คะแนนเต็ม คณิตศาสตร์ ป.3 NT การทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ National Test ปีการศึกษา 2566 [4 พ.ค. 67]

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนด้วยความภูมิใจ

 

100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ การทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ National Test (NT) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566​ เพื่อวัดความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์วัดมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

1.​ ด.ช.สุวพิชญ์​ แสงฉายเพียงเพ็ญ ป.3/2

2.​ ด.ช.อินทศรณ์ แจ่มศิริรัตน์ ป.3/4

 

 

 

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School