โรงเรียนเซนต์ดอมินิกรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568 (10 ก.ค. 67)

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School