ชนะเลิศยิงปืน OPEN JUNIOR

Achievements

Download Zhanggang No. 7 ด.ช.ปุณณพัฒน์ บางเทศธรรม ม.3/5 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ OPEN JUNIOR งาน ASIA PACIFIC IPSC MINI RIFLE CHAMPIONSHIP 2016 ณ สยามยิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559

Read more

ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

Achievements

헤드윅 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ด.ช.กฤตเมธ ช้างเผือก ม.1/2 ได้คะแนนลำดับที่ 17 รางวัลชมเชย  เหรียญที่ระลึก และทุนการศึกษา 1,000 บาท ด.ช.ศิริชัย บุญสถิตธรรม ม.3/4 ได้คะแนนลำดับที่ 65 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด.ช.ปรณินทร์  ชัยชาญชีพ ม.3/1 ได้รับเกียรติบัตรรอบเจียระไนเพชร

Read more

ตอบปัญหาวิชาการภาษาอังกฤษ ม.รังสิต

Achievements

강철의 연금술사 리메이크 다운로드 ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ดังนี้ นายกระสินธุ์  ดิษฐอร่าม ม 페북 메신저.4/3 และ นายธนวัฒน์ จิตตเศรษฐสิน ม.5/3 รางวัลชมเชย ได้รับเหรียญรางวัล และโล่ ประเภทการอ่านเร็ว ด.ช.ยูกิ สมัครธัญญกรณ์  ม Download Sinson.3/1 และด.ช.ปวเรศ บัวเลิศ ม.3/1 รางวัลชมเชย ได้รับเหรียญรางวัล และโล่ ประเภทการตอบปัญหาเกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นายธนพล วัชรโกเมนกุล ม.6/1 และ นายพิทวัส กุลไกรจักร ม.6/1 ชนะเลิศ ได้รับเหรียญรางวัล และโล่ ประเภทการตอบปัญหาเกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

Read more

ตอบปัญหาและพูดสุนทรพจน์ ม.ธรรมศาสตร์

Achievements

Download Snowman mp3 ผลการแข่งขันรัฐศาสตร์วิชาการ 2559 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้ นายวชิรวิทย์  วิทยาโรจน์วงศ์ ม 하이 네임.4/3 และนายธนภัทร เทียนกระจ่าง ม.4/4 ได้รับรางวัลที่ 2 พร้อมทุนการศึกษา 800 บาท จากการแข่งตอบปัญหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน และประเทศจีน นายธนภัทร เทียนกระจ่าง ม 혁오 위잉위잉.4/4 ได้รับรางวัลที่ 3 พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท จากการแข่งขันพูดสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อสิทธิมนุษยชน และหลักศีลธรรม

Read more

รองแชมป์ ACT EXTREME EDUCATION 2016

Achievements

Download Zombie Scavenger ผลการแข่งขันสแต็ค ACT EXTREME EDUCATION 2016 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ดังนี้ – ด.ช.ปกรณ์พัฒน์ พรวรวาณิช ป.6/6 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับ 1 เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยว 3-3-3 – ด.ช.ภาณุวัตร สอนแก้ว ม.1/3 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทเดี่ยว 3-6-3 – ด.ช.ภัฏ ดารานันทน์ ม.1/4 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ 2 เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยว 3-6-3 และ ประเภทเดี่ยว Cycle – ด.ช.ก้องพิสุทธ์ บุรวัชระไชย ม.2/5 รองชนะเลิศอันดับ 1

Read more

รองแชมป์สแต็คระหว่างโรงเรียน

Achievements

Download The Free Phi Phi Phi Fee ผลการแข่งขันสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2559 (WSSA 2016 SCHOOL BATTLE SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS) ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกีฬานิมิบุตร ดังนี้ – ด.ช.ภาณุวัตร สอนแก้ว ม.1/3 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ 4 เหรียญเงิน ประเภทเดี่ยว 3-6-3, ประเภทเดี่ยว Cycle, ประเภททีม Head-To-Head 3-6-3 Relay และ Timed 3-6-3 Relay – ด.ช.ภัฏ ดารานันทน์ ม.1/4 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ 3

Read more

ผลแข่งขันวันกตัญญูต่อพ่อ กลุ่มสาระฯ การงานฯ

Achievements

리눅스 tomcat8 다운로드 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันด้านต่างๆ ในงานวันกตัญญูต่อพ่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังนี้ การประกวดทำการ์ดจากคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “พระคุณของพ่อ” – ด.ช.สรวิศ เกียรติจรูญศิริ ม.1/1 – ด.ช.ณชพล พงศ์ไทย ม.2/1 – ด.ช.ยูกิ สมัครธัญญกรณ์ ม.3/1 – นายรังสี เบญจอนันต์พงศ์ ม.4/1 การประกวดทำการ์ดจากคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “The Memorial of King Graphic Design Art” – นายปาฏิหาริย์ นวราช ม.5/5 – นายพิทวัส กุลไกรจักร 6/1

Read more

ผลแข่งขันวันกตัญญูต่อพ่อ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

Achievements

UV 집행유애 다운로드   เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันด้านต่างๆ ในงานวันกตัญญูต่อพ่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดังนี้ การ์ดทำมือ หัวข้อ “ พระคุณของพ่อ” – ด.ช.ยศวิชญ์ อรุณฉายพงศ์ ป.1/4 – ด.ช.สิรวิชญ์ มั่งมี ป.3/3 – ด.ช.ดิศพัชร วศินวสุกุล ป.4/1 – ด.ช.จิรภัทร ไพศาลทรัพย์ ป.5/1 – ด.ช.สิรภพ มนูรัชต์ ป.6/1 วาดภาพพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 – นายชัชวีร์ ชลิตพิบูลย์ ม.4/3 – นายอธิพัฒน์ เลิศกรกิจจา ม.5/3 – นายณภัทร สุดภักดี ม.6/2 – นายธนานันต์ พิพัฒน์ประเทือง

Read more

ผลแข่งขันวันกตัญญูต่อพ่อ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

Achievements

가이버 만화책 다운로드 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันด้านต่างๆ ในงานวันกตัญญูต่อพ่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดังนี้      การแต่งคำขวัญหัวข้อ “พระคุณของพ่อ” – ด.ช.ชยานนท์ จันทร์สาส์น ป.4/2 – ด.ช.จิรภัทร เดโชศิลป์ ป.5/1 – ด.ช.กวิน  เจตะสานนท์ ป.6/2 การแต่งกลอนสุภาพจำนวน 2 บท หัวข้อ “พระคุณของพ่อ” – ด.ช.สิทธา เกตุราทร ม.1/3 – ด.ช.ศรัณย์ ประยูรศิริศักดิ์ ม.2/1 – ด.ช.ศรัณย์  ศิริโชติ ม.3/1 – ด.ช.พิทวัส อร่ามรัศมีกุล ม.3/1 การแต่งกาพย์ยานี 11 จำนวน 4 บท – นายเศรษฐวุฒิ มนัสปิติสุข

Read more

ผลแข่งขันวันกตัญญูต่อพ่อ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

Achievements

Download Hero Moon 3   เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันด้านต่างๆ ในงานวันกตัญญูต่อพ่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดังนี้ “Postcard  to Dad” และเขียนข้อความถึงพ่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ – ด.ช.พฤธา พิพัฒธนาธร ป.1/2 – ด.ช.พลภัช วงษ์วิไลวารินทร์ ป2/4 – ด.ช.เมธัส ฉัตรตระกูล ป.3/3 – ด.ช.ฐิประภัทธ์ เลิศประเสริฐภากร ป.4/2 – ด.ช.ปรทัต  อุดมเกียรติ ป.5/5 – ด.ช.พาเหนือ สุรีย์พงษ์ ป.6/1  “Resolution on Father’s Day” – ด.ช.ภูรินท์ เลิศประสิทธิวงศ์ ม.1/6 – ด.ช.นรุตม์ ชีพเจริญรัตน์ ม.2/2  “King

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School