ที่ 3 วิ่งมาราธอน และรองชนะเลิศแบดมินตัน

AchievementsLatest News

นายสมัชญ์ บัวสอาด ม.4/4 ได้อันดับที่ 3 วิ่งมาราธอน 10 กิโลเมตร รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี รายการ EX-RUN 2019 วิ่งสุดมันส์กับคนพันธุ์เอ๊กซ์ ปี 3 จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 และรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันแบดมินตันระดับภูมิภาค SINGHA BADMINTON ON CHALLENGE เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ สนาม Bestminton VIEW MORE PHOTOS

Read more

รองแชมป์ฟุตบอล

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักเรียนแข่งขันฟุตบอล 9 คน วันวิชาการ “ดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ดังนี้ ด.ช.ศุภณัฐ ม่วงหมอนทอง ม.3/4 ด.ช.ปัณณพงศ์ จาระนัย ม.3/6 นายกฤษณพงศ์ ชาวสุรินทร์ ม.4/2 นายกิตติพิชญ์ คำตรง ม.4/3 นายธนวัฒน์ ศรีมาลา ม.4/4 นายภูมิพัฒน์ อนุรักษ์อโนชา ม.4/4 นายกิตติภัทร์ นาคศรี ม.4/4 นายณัฐ บุญสิน ม.5/2 นายณภัทร์ เกียรติจารุกุล ม.5/4 นายณัฐนันท์ ปัจฉิมพิหงษ์ ม.5/4 นายอธิวัฒน์ ชื่นนอก ม.5/4 นายณัฐชนน จันทร์โสม ม.5/4 นายวุฒิพันธุ์ ตติวิวัฒน์วรวุฒิ ม.5/5 นายโชติพัฒน์

Read more

ชนะเลิศ Card Game

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนแข่งขัน Card Game วันวิชาการ “ดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ชนะเลิศ : นายดิษฐพงษ์ จึงจีระสิทธิ์ ม.5/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายวรภัทร ติรวิภาส ม.5/1 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ชนะเลิศ Crossword Game

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนแข่งขัน Crossword Game วันวิชาการ “ดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ชนะเลิศ : นายปฏิภาค จุลพลัง ม.4/1 และนายดนุนัย มุขแฉล้ม ม.5/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายอนาวิล อำพลวิริยะพันธ์ ม.4/1 และฟูจิ บรรสพผล ม.4/1 VIEW MORE PHOTOS

Read more

รองชนะเลิศออกแบบถุงผ้า

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่ง นายปิยราษฎร์ สุริยะมงคล ม.6/3 แข่งขันวันวิชาการ “ดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันออกแบบถุงผ้าลดโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก VIEW MORE PHOTOS

Read more

ชนะเลิศจักรยานตัวแทนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

AchievementsLatest News

นายพชรดิษย์  พรรณรักษา ม.5/5 เข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันจักรยาน ประเภทลู่ ดังนี้ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าอบรมโครงการฝึกจักรยานประเภทลู่ ตามหลักสูตร CCC Second Training Camp 2019 ระหว่างวันอังคารที่ 29 ตุลาคม ถึงวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกจักรยาน Shuzenji ประเทศญี่ปุ่น ชนะเลิศ ไทม์ไทรอัล 1 กิโลเมตร บุคคลชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ตราดเกมส์” ระหว่างวันอังคารที่ 12 ถึงวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดตราด ชนะเลิศ รุ่นยุวชนชาย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร, ชนะเลิศ ประเภทสปรินท์ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมสปรินท์

Read more

ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ มัธยมศึกษาตอนปลาย

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ ได้แก่ นายกฤตเมธ ช้างเผือก ม.4/1 ลำดับที่ 68 ได้ทุนการศึกษา 1,000 บาท เข้ารอบเจียระไนเพชร ได้แก่ นายธิติ ตันพิสุทธิ ม.5/5 นายศิริชัย บุญสถิตธรรม ม.6/4 VIEW MORE PHOTOS

Read more

เหรียญเงินตอบปัญหากฎหมายและการเมือง

AchievementsLatest News

นายภัทรพล ไตรธนสมบัติ ม.6/5 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หมวด “กฎหมายและการเมือง” ในงาน Academic War สงครามแห่งปัญญา เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย VIEW MORE PHOTOS

Read more

ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประถมศึกษาตอนปลาย

AchievementsLatest News

คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย มอบรางวัลแก่นักเรียนที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเข้าแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เข้ารอบเจียระไนเพชร ได้แก่ ด.ช.กฤษฏิ์ทัศน์ กาลพงษ์วาร ป.5/6 ด.ช.ชัยวิชญ์ จรัญเรืองธีรกุล ป.5/2 ด.ช.ยศะปัญญ์ ปลั่งศรีเจริญสุข ป.5/3 VIEW MORE PHOTOS

Read more

กระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลวิทยากรอาสาสมัคร

AchievementsLatest News

คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย มอบรางวัลแก่ ด.ช.ณัฏฐ์ดนัย  อักกะวิเนต ป.6/4 ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอาสาสมัคร นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ท้องสนามหลวง จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม ถึงวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนเซนต์ดอมินิกที่สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม VIEW MORE PHOTOS

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School