ป.3 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง

AchievementsLatest News

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดให้นักเรียนชั้น ป.3 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 3 และวิชาพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS

Read more

แชมป์บาสเกตบอล ม.ปลาย

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ส่งนักเรียนแข่งขันบาสเกตบอล SAINT GABRIEL’S COLLAGE CHALLENGE 2017 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัลชนะเลิศ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล : นายธาวิณ ภัคเวโรจน์ ม.4/1, นายปิยวัฒน์ ศรภักดี ม.4/3, นายพิชญุตม์ ปุญญนิรันดร์ ม.4/3, นายธนธัช  บุญอนุวัฒน์ ม.4/5, นายธิติธรณ์ ชัยชาญชีพ ม.5/1, นายดรัณ อุทยานะกะ ม.5/3, นายชวิน ห้วยหงษ์ทอง ม.6/2, นายวรากร  สิทธิเนตรสกุล ม.6/2, นายณฐกฤต อารยะสัจพงษ์ ม.6/2, นายรวิศพล ชำนิวิกัยพงศ์ ม.6/2, นายธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์ ม.6/3, นายพิเชฐ

Read more

ชนะเลิศตอบคำถามความรู้รอบตัว

AchievementsLatest News

นายปัณณทัต  จิตตกูล ม.5/1 ได้รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามความรู้รอบตัว “Thammasat Smart Knowledge ครั้งที่ 1” ระหว่างวันอังคารที่ 12 ถึงวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต VIEW MORE PHOTOS

Read more

ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ระดับชั้น ป.4-ป.6 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ระหว่างวันเสาร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน  2560 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ผลการแข่งขันดังนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ : ด.ช.พริษวัฏ สุขสวัสดิ์อำนวย ป.6/1 เข้ารอบเจียระไนเพชร : ด.ช.ภวัต ลีชาแสน ป.6/1 และ ด.ช.ณภัทร เกียรติปรุงเวช ป.6/1 VIEW MORE PHOTOS

Read more

เข้ารอบเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ระดับชั้น ม.4-ม.6 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันเสาร์ที่ 2 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน  2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เข้ารอบเจียระไนเพชร : นายปรณินทร์ ชัยชาญชีพ ม.4/1, นายศิริชัย บุญสถิตธรรม ม.4/2, นายธัชธน จุลพลัง ม.5/1, นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.5/5 และ นายจิรทีปต์  ศรีวชิโรบล ม.6/3 VIEW MORE PHOTOS

Read more

รองชนะเลิศเทควันโด ม.5

AchievementsLatest News

นายวชิรวิชญ์  วิทยาโรจน์วงศ์ ม.5/3 แข่งขัน “เทควันโดอิสลามสันติชนชิงแชมป์ครั้งที่ 3” ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนชาย 15-17 ปี รุ่น E น้ำหนัก 55-59 กิโลกรัม KYORUGI เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอิสลามสันติชน VIEW MORE PHOTOS

Read more

รองชนะเลิศเทควันโด ม.4

AchievementsLatest News

            นายธนพนธ์  เลิศทิฐิวงศ์ ม.4/1 แข่งขันเทควันโด “TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP ครั้งที่ 13” ได้รองชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ อาคารชาญชัยอะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี VIEW MORE PHOTOS

Read more

เข้ารอบภูมิศาสตร์โอลิมปิก

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก ปี 2559 เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือก 72 โรงเรียนทั่วประเทศ ผู้สมัคร 504 คน ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม ถึงวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลดังนี้ ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 2 : นายปัณณทัต จิตตกูล ม.5/1, นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.5/5 และ นายจิรทีปต์  ศรีวชิโรบล ม.6/3 เข้าร่วมการแข่งขัน : นายปุญญพันธุ์ พิริปุญโญ ม.5/1, นายธนวินท์ วงศ์ศรีสุชน ม.5/5 และ นายศรัณย์กร อาจหาญ ม.5/5 VIEW MORE

Read more

รองชนะเลิศสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย

AchievementsLatest News

ด.ช.ก้องพิสุทธ์ บุรวัชระไชย ม.3/5 และ นายพีรกานต์ จันทร์วาววาม ม.4/1 ได้ 1 เหรียญเงิน ประเภททีม HEAD TO HEAD 3-6-3 RELAY และ 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม TIMED 3-6-3 RELAY รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 (WSSA 2017 THAILAND OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ THE PROMENADE จัดโดยสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย) VIEW MORE PHOTOS

Read more

ม.1-ม.3 ชมเชยเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันเสาร์ที่ 2 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลชมเชย : ด.ช.กฤตเมธ ช้างเผือก ม.2/2 พร้อมเหรียญรางวัล และทุนการศึกษา 1,000 บาท เข้ารอบเจียระไนเพชร : ด.ช.ศุภชัย ศรีวรรณวิทย์ ม.1/1, ด.ช.ชญานนท์ วารีเกษม ม.2/2, ด.ช.ธิติ ตันพิสุทธิ ม.3/1 และ ด.ช.กิตติศักดิ์ หวังอนันต์สุขดี ม.3/2 VIEW MORE PHOTOS

Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. +66-2652-7477-80, Fax +66-2652-7777
Saint Dominic School