สังคมศึกษาเสริมปัญญามัธยมศึกษาตอนต้น

AchievementsLatest News

ผลการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด – ด.ช.พสิษฐ์ โสตถิชัยพันธุ์ ม.1/5 ได้อันดับ 3 ของจังหวัด – ด.ช.รวีโรจน์ เมฆชมภู ม.1/2 ได้อันดับ 4 ของจังหวัด – ด.ช.นฤชิต นฤชาสุชาติ ม.1/5 ได้อันดับ 4 ของจังหวัด – ด.ช.ภัคพล วารีเกษม ม.1/3 ได้อันดับ 4 ของจังหวัด – ด.ช.ภูมินทรณ์ วรกิจธนาอิทธิ์ ม.1/2 ได้อันดับ 4 ของจังหวัด – ด.ช.จิรภัทร เดโชศิลป์ ม.2/1 ได้อันดับ 1 ของจังหวัดกรุงเทพฯ รับเกียรติบัตรชมเชย พร้อมเหรียญทอง – ด.ช.ธันยธรณ์ เลิศรัตนศาสตร์

Read more

6 เหรียญทองว่ายน้ำ

AchievementsLatest News

ด.ช.วีรภัทร ภิรมย์ ม.1/3 ได้รับ 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ “Korat Sprint Swimming Champions Cup 2019” รุ่นอายุ 12 ปี ระหว่างวันเสาร์ที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา VIEW MORE PHOTOS

Read more

3 เหรียญทองว่ายน้ำ

AchievementsLatest News

ด.ช.ธนบดี ศรีสุริยะปพน ม.1/3 ได้รับ 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ “Korat Sprint Swimming Champions Cup 2019” รุ่นอายุ 12 ปี ระหว่างวันเสาร์ที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา VIEW MORE PHOTOS

Read more

ชุมนุมเยาวชน SYM

AchievementsLatest News

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเยาวชน Salesian Youth Movement (SYM) โรงเรียนในเครือซาเลเซียน ภายใต้หัวข้อ “สู่วัยสดใส รับใช้สังคม” ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 6 ถึงวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก เขาตะเกียบ หัวหิน VIEW MORE PHOTOS

Read more

สอบวัดความสามารถภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา

AchievementsLatest News

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบ HSK ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ(HAN BAN)กับกระทรวงศึกษาธิการจีน ซึ่ง HSK แบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1-6 ผลการทดสอบมีดังนี้ – ระดับ 1 : – ด.ช.นรเณศฤ คูหาทอง ม.2/3 ได้ 174 คะแนน – ด.ช.ธนดล หาญกล้า ม.1/3 ได้ 169 คะแนน – ด.ช.ภัคพล วารีเกษม ม.1/3 ได้ 159 คะแนน – ด.ช.จิรภัทร ชิวารักษ์ ม.2/3 ได้ 129 คะแนน – ระดับ 2:

Read more

รองแชมป์โกคาร์ท

AchievementsLatest News

ด.ช.รชต เปลวทอง ป.4/2 แข่งขันโกคาร์ท “SINGHA KART CUP 2019 By KIMI RAIKKONEN” ได้โล่รองชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ สนาม Impact Speed Park เมืองทองธานี VIEW MORE PHOTOS

Read more

สังคมเสริมปัญญา ม.ปลาย

AchievementsLatest News

ผลการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด นายกฤตเมธ ช้างเผือก ม.4/1 ได้อันดับ 1 จังหวัดกรุงเทพฯ และภาค ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรชมเชย และเหรียญแพลตินัม นายศิรภพ จุลละภมร ม.4/1 ได้อันดับ 1 จังหวัดกรุงเทพฯ รับเกียรติบัตรชมเชย พร้อมเหรียญทอง นายศรณ์ จัดเครือ ม.4/1 ได้อันดับ 4 จังหวัดกรุงเทพฯ นายปัญญ์ ธัญกิจจานุกิจ ม.4/1 ได้อันดับ 4 จังหวัดกรุงเทพฯ นายภูวิศ เกิดปราโมทย์ ม.4/1 ได้อันดับ 4 จังหวัดกรุงเทพฯ นายภูมิรพี พิมพานทอง ม.5/1 ได้อันดับ 1 ของภาคจังหวัดกรุงเทพฯ ทุนการศึกษา 500 บาท

Read more

ร่วมงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิก

AchievementsLatest News

งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก นำนักเรียนจำนวน 5 คน ได้แก่ นายชัชนัต ภัคเวโรจน์ ม.3/1, นายภาสกร ธาดาประทีป ม.4/4, นายธนาธร จิรวงศ์วาณิชย์ ม.4/5, นายวัชเรศ  ลิ้มเชาวน์ ม.6/2 และ นายวิพุธ  สวนคร้ามดี ม.6/4 เข้าร่วมงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกของสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย โอกาสฉลองครบรอบ350ปี มิสซังสยาม ในหัวข้อ Come and see ระหว่างวันพุธที่ 20 ถึงวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนพระแม่มารี สาทร  ซึ่งส่งเสริมให้เยาวชนคาทอลิกในสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทยได้รู้จักพระเยซูเจ้า สร้างมิตรภาพ และสัมผัสกระแสเรียกของนักบวชคณะต่าง ๆ อีกทั้งได้มีส่วนร่วมในการเตรียมจิตใจ เฝ้ารับเสด็จ และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในการเสด็จเยือนประเทศไทย ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ มีเยาวชนจำนวน 404 คน และบุคลากร 175 คน จากสมาชิกสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทยจำนวน 25

Read more

แชมป์ว่ายน้ำ ม.4

AchievementsLatest News

นายศรัณยู  ทาคายามะ ม.4/3 แข่งขันว่ายน้ำได้รับรางวัลดังนี้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง แข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยบูรพา 2 เหรียญเงิน แข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ระหว่างวันเสาร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเตรียมทหาร 2 เหรียญทองแดง แข่งขัน 10th Rangsit University Swimming Championship ระหว่างวันเสาร์ที่ 5 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยรังสิต VIEW MORE

Read more

เหรียญเงินโรลเลอร์สเกต

AchievementsLatest News

ด.ช.อินทกานต์ มณี ป.2/1 ได้ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สเกต รุ่น 6-7 ปี ประเภทสลาลมในท่า one leg เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ลานสเกตเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ปิ่นเกล้า VIEW MORE PHOTOS

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School