ชนะเลิศลีลาศ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

AchievementsLatest News

ด.ช.อาแฟนดี่ย์ แวอุเซ็ง ม.1/2 ได้รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันลีลาศ ประเภท STANDARD รุ่น JUNIOR I และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท LATIN AMERICAN รุ่น JUNIOR I จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดน่าน ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดน่าน VIEW MORE PHOTOS

Read more

เข้ารอบภาคกลางการเขียนแผนธุรกิจฯ

AchievementsLatest News

นายภูเบศ ฉางทองคำ ม.4/3, นายกฤติน สมุทรโคจร ม.4/5, นายกวินท์ ปิติหิรัญกุล ม.4/5 และ นายศรัณย์กร อาจหาญ ม.5/5 ผ่านเข้ารอบคัดเลือกภาคกลาง ประเภททีม โครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ PIM Innovative Biz Plan Challenge 2018 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 20 โรงเรียน ระหว่างวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ VIEW MORE PHOTOS

Read more

ฟุตซอลรุ่น 12 ปี ตัวแทนเขตราชเทวี

AchievementsLatest News

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักเรียนแข่งขันกีฬาฟุตซอลเขตราชเทวี ประจำปี 2561 รุ่นอายุ 12 ปี โรงเรียนเซนต์ดอมินิกชนะโรงเรียนสวนมิสกวัน 6:3 ได้เป็นตัวแทนเขตราชเทวีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลกรุงเทพมหานครลีก ประจำปี 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1

AchievementsLatest News

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ทรงเป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.5/5 ได้ลำดับที่ 58 มีผลการสอบระดับเหรียญทองแดง VIEW MORE PHOTOS

Read more

ตอบปัญหาศีลธรรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน

AchievementsLatest News

นายสุธีร์ กิจนาบูรณ์ ม.6/4 สอบผ่านเป็นลำดับที่ 12 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จากการทดสอบ “โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2560 จัดโดยชมรมส่งเสริมศีลธรรมสันติภาพโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วัดพระธรรมกาย VIEW MORE PHOTOS

Read more

เหรียญทอง โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ

AchievementsLatest News

ด.ช.ธนกฤต ไตรวุฒิ ป.6/1 ได้รับเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ด.ช.ณัฐธัญ มัธยมแก้ว ป.6/1 ได้รับเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค VIEW MORE PHOTOS

Read more

ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ป.4-ป.6

AchievementsLatest News

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 – การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ป.4/1, รองชนะเลิศ ป.4/6, ชนะเลิศ ป.5/1, รองชนะเลิศ ป.5/5, ชนะเลิศ ป.6/5, รองชนะเลิศ ป.6/4 – ความประพฤติดี : ด.ช.ศุภมงคล เปรมอนันต์ ป.4/1 (รับโล่), ด.ช.ธาวิน ชินวุฒิ ป.4/1, ด.ช.ศนิสรรค์ เรืองรัตน์ ป.4/1, ด.ช.ณดณ พิมพ์ธารา ป.4/2, ด.ช.เมธัส ฉัตรตระกูล ป.4/2, ด.ช.ณภัทร ณ ป้อมเพชร

Read more

แชมป์กอล์ฟ ป.5

AchievementsLatest News

ด.ช.จิรทีปต์ ศิริเกียรติสกุล ป.5/6 รองชนะเลิศอันดับ 1 Class D การแข่งขันกอล์ฟ “SINGHA-TSGU Juniors Future Tour 2017-2018” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกอล์ฟ Watermill Golf & gardens และชนะเลิศ “TKG-Tour Thailand Kids Golf Tour 2018” เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามสุวรรณภูมิ VIEW MORE PHOTOS

Read more

ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ม.4-ม.5

AchievementsLatest News

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561             – การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ม.4/1 และ ม.4/3, รองชนะเลิศ ม.4/2, ชนะเลิศ ม.5/1, รองชนะเลิศ ม.5/2 – ความประพฤติดี : นายศรัณย์ ศิริโชติ ม.4/1, นายวิธวินท์ ขันติชัยมงคล ม.4/1, นายปรมัตถ์ ศรีบัว ม.4/1, นายกิตธนโชติ กิมานนท์ ม.4/2, นายวัชเรศ ลิ้มเชาวน์ ม.4/2, นายบรรเจิด สิงห์อยู่ ม.4/2, นายกานต์ ศุกระกาญจน์

Read more

ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ป.1-ป.3

AchievementsLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 – การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ป.1/1, รองชนะเลิศ ป.1/2, ชนะเลิศ ป.2/3, รองชนะเลิศ ป.2/1, ชนะเลิศ ป.3/4, รองชนะเลิศ ป.3/2 – ความประพฤติดี : ด.ช.เอกธีร์ นิวาสนิลรัตน์ ป.1/1, ด.ช.พลลภัฐ โชตานนท์ ป.1/1, ด.ช.อาชวิน เกียรติจรูญศิริ ป.1/1, ด.ช.ชวณัฐ ดวงพัตรา ป.1/2, ด.ช.พสิษฐ์ โอฬารนิเวศน์ ป.1/2, ด.ช.นันทวัทน์ แก้วทองคำ ป.1/2, ด.ช.ปุญญพัฒน์

Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School