นักกีฬาดีเด่นและครูแม่สีดีเด่น

AchievementsLatest News

คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก มอบรางวัลผลการแข่งขันกรีฑาและครูแม่สีดีเด่นในการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ดังนี้ ชนะเลิศกรีฑา : สีเหลือง รองชนะเลิศกรีฑา : สีเขียว นักกีฬาดีเด่นระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น : ด.ช.ณศิระ ศิริฐิติ ป.3/5 สีเขียว นักกีฬาดีเด่นระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย : ด.ช.วีรภัทร รุ่งรอด ป.6/4 สีแดง นักกีฬาดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : ด.ช.ศุภณัฐ ม่วงหมอนทอง ม.3/4 สีเขียว นักกีฬาดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : นายศุภกิจ ดีอ่อง ม.6/5 สีเหลือง คุณครูแม่สีดีเด่น : นายเทวฤทธิ์ ยิ้มช้อย สีเขียว VIEW MORE PHOTOS

Read more

เหรียญทองแดงว่ายน้ำ

AchievementsLatest News

ด.ช.วีรภัทร ภิรมย์ ม.1/3 แข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร ระหว่างวันเสาร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเตรียมทหาร VIEW MORE PHOTOS

Read more

เหรียญทองเทควันโด

AchievementsLatest News

ด.ช.เยอร์เลมี่ การ์ซีอาร์ ป.3/4 แข่งขันเทควันโด ได้รับ 1 เหรียญทอง รุ่น 7-8 ปี น้ำหนัก 26-30 กิโลกรัม ประเภทต่อสู้ C รายการ RSU FAI – FAH  by TMB เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 10 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ สถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต VIEW MORE PHOTOS

Read more

รองแชมป์วิ่งมาราธอน และแบดมินตัน

AchievementsLatest News

นายสมัชญ์  บัวสอาด ม.4/4 รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งมาราธอน 10 กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รายการ TU MINI MARATHON จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สวนลุมพินี และได้อันดับ 5 จาก 18 ประเทศ ในการเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน ASIA JUNIOR SPORTS EXCHANGE GAMES 2019 BADMINTON ระหว่างวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักกีฬาเทควันโดยอดเยี่ยม

AchievementsLatest News

ด.ช.กฤตชัย อินถนอม ป.2/1 แข่งขันเทควันโด ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม และ 1 เหรียญทอง รุ่น 7-8 ปี น้ำหนัก 20-23 กิโลกรัม ประเภทต่อสู้ B รายการ RSU FAI – FAH  by TMB เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 10 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ สถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต VIEW MORE PHOTOS

Read more

ชนะเลิศ MINI MARATHON และรองแชมป์เทควันโด

AchievementsLatest News

ด.ช.ณัฏฐ์ดนัย อักกะวิเนต ป.6/4 ได้รับรางวัลดังนี้ โล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 MINI MARATHON 2019 10.5 กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ สวนหลวง ร.9 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภท MINI MARATHON 10.5 กิโลเมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย กิจกรรมเดินวิ่ง SCOOPY I SAMSEN MINI MARATHON เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี รางวัลเหรียญเงิน รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย 34-37 กิโลกรัม ประเภทต่อสู้ รายการ RSU FAI –

Read more

แชมป์เทควันโด

AchievementsLatest News

ด.ช.อาชัญ  ผิวอ่อนดี ป.1/4 แข่งขันเทควันโด ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลเหรียญทอง รุ่นอายุ 5-6 ปี ชาย 21-24 กิโลกรัม ประเภทต่อสู้ รายการ TAEKWANDO SUPERFIGHT ครั้งที่ 6 PASINEE – JITTRIN เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 รางวัลเหรียญเงิน รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย 23-26 กิโลกรัม ประเภทต่อสู้ รายการ RSU FAI – FAH by TMB เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 10 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ สถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต VIEW MORE PHOTOS

Read more

3 เหรียญทองว่ายน้ำ

AchievementsLatest News

ด.ช.ปณชัย เอี่ยมอมรพันธ์ ป.2/1 แข่งขันว่ายน้ำ รุ่น 8 ปีชาย ได้รับ 3 เหรียญทอง ว่ายน้ำท่าเตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร, ฟรีสไตล์ 25 เมตร, กบ 25 เมตร และ 1 เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ 25 เมตร รายการ S.G. CHAMPIONSHIP 2019 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเซนต์คาเบรียล VIEW MORE PHOTOS

Read more

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประถมศึกษาตอนปลาย

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผลการแข่งขัน ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต์ ป.6/1 คะแนนผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 20 ทุนการศึกษา 1,000 บาท ผู้เข้าสอบ 1,741 คน เข้ารอบเจียระไนเพชร : ด.ช.ปุญญพัฒน์ จุนเจือทรัพย์ ป.6/1, ด.ช.ศุภมงคล เปรมอนันต์ ป.6/1, ด.ช.พจกิจ อธิศัยตระกูล ป.6/1,  ด.ช. ศนิสรรค์  เรืองรัตน์ ป.6/1 และ ด.ช.ณดณ พิมพ์ธารา ป.6/2 VIEW MORE PHOTOS

Read more

รองแชมป์ยูโด

AchievementsLatest News

ด.ช.ชยธร สุคนธสิงห์ ป.5/6 แข่งขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์จังหวัดสมุทรสาคร และการแข่งขันยูโดประชาชนชิงแชมป์จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 10 ปี น้ำหนักไม่เกิน 33 กิโลกรัม ระหว่างวันศุกร์ที่ 16 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ VIEW MORE PHOTOS

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School