อังกฤษอันดับ 3 ของประเทศ

AchievementsLatest News

การแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการภาษาอังกฤษ บริษัท Top Test Center จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ผลการแข่งขันมีดังนี้ – ด.ช.ชนนพัฒน์ ไพฑูรย์โยธิน ป.6/2 สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 3 ของประเทศ ได้รับถ้วยรางวัล, เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,500 บาท – ด.ช.ผู้กล้า จีระวัฒนา ป.6/5 สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของภาคกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 500 บาท VIEW MORE PHOTOS

Read more

ภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฎ

AchievementsLatest News

ด.ช.รุจ รังษีวงศ์ ป.6/6 ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย VIEW MORE PHOTOS

Read more

แข่งจักรยานคว้าอันดับ 2

AchievementsLatest News

ด.ช.วัชนันทน์ นนตรี ป.1/2 แข่งขันจักรยาน Balance Bike : Strider Racing @ Central World 2018 # 2 ได้รับถ้วยและเหรียญรางวัลอันดับ 2 รุ่น Open Class อายุ 2-6 ปี และ อันดับ 4 รุ่น 6 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ VIEW MORE PHOTOS

Read more

คณิตอันดับ 2 ของประเทศ

AchievementsLatest News

การแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการคณิตศาสตร์ บริษัท Top Test Center จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ผลการแข่งขันมีดังนี้ – ด.ช.สรณิจ กิติเฉลิมเกียรติ ป.3/1 สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 2 ของประเทศ ได้รับถ้วยรางวัล, เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท – ด.ช.สิริณัฏฐ์ ขำสุข ป.5/1 สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของภาคกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 500 บาท VIEW MORE PHOTOS

Read more

รองแชมป์ลีลาศ ม.2

AchievementsLatest News

ด.ช.อาแฟนดี่ย์ แวอุเซ็ง ม.2/2 ตัวแทนนักกีฬาลีลาศในสังกัดสมาคมลีลาศแห่งประเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกีฬาลีลาศระดับนานาชาติ ประเภท Standard รุ่น TDSA Junior I Open ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ WDSF World Open The 9TH “King’s Cup” Thailand Open 2018, WDSF World Open and WDSF Youth Open (Standard & Latin) ระหว่างวันเสาร์ที่ 1 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย  VIEW MORE PHOTOS

Read more

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผลการแข่งขันมีดังนี้             – ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย –   ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท : ด.ช.พลภูมิ  วงษ์วิไลวารินทร์ ป.6/1 และ ด.ช.นันทกร  วิชากรกุล ป.6/1 –   เข้ารอบเจียระไนเพชร : ด.ช.ภทรธร  ไพศาขมาศ ป.6/1, ด.ช.อภิภู นันทไพฑูรย์ ป.6/1 และ ด.ช.ศิษฎิเจฏฐ์  สี่พยัคฆ์ ป.6/2             – ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ศุภชัย ศรีวรรณวิทย์ ม.2/1 ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 86 ด.ช.กฤตเมธ

Read more

ชมเชยตอบปัญหาสังคม

AchievementsLatest News

นายศรัณย์กร อาจหาญ ม.6/5 และ นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.6/5 ได้รางวัลชมเชย การแข่งขันประวัติศาสตร์ไทย จากการตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเข้าร่วมโครงการแข่งขัน “รางวัลการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ วชิราวุธวิทยาลัย  VIEW MORE PHOTOS

Read more

ชมเชยตอบปัญหาวิชาการ

AchievementsLatest News

นายธัชธน  จุลพลัง ม.6/1 และ นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.6/5 ได้รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  VIEW MORE PHOTOS

Read more

ชมเชยตอบปัญหาประวัติศาสตร์

AchievementsLatest News

นายปัณณทัต จิตตกูล ม.6/1 และ นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.6/5 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ “ปุจฉา-วิสัชนา ปัญหาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 2” โครงการอักษราวิชาการ ประจำปี 2561 : 5 ทศวรรศ อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 ถึงวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม  VIEW MORE PHOTOS

Read more

แข่งขันกลอนสด

AchievementsLatest News

เข้าร่วมการแข่งขันกลอนสดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการอักษราวิชาการ ประจำปี 2561 : 5 ทศวรรศ อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 ถึงวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม : นายอิรฟาน มะลี ม.6/1, นายศรัณย์กร อาจหาญ ม.6/5 และ นายณภัษ แต้ไพบูลย์ ม.5/1  VIEW MORE PHOTOS

Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School