นักเรียน ป.6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET

ActivitiesLatest News

축적의 시간 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมทักษะการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย สำหรับการสอบ O-NET : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มลฤดี ขวัญชุม อาจารย์ชิชญาสุ์ ไทยวิรัช ครูคณิตศาสตร์ และอาจารย์จักรกฤษณ์ จ่ารัตน์ ครูภาษาไทย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เป็นวิทยากรอบรม เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม S.D Cool Novo. Auditorium อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ‘ VIEW MORE PHOTOS webknight

Read more

นักเรียนเซนต์ดอมินิกพร้อมใจ “รณรงค์ป้องกันฝุ่น PM 2.5”

ActivitiesLatest News

opengl 라이브러리 다운로드 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 วันแรกของการนำแนวทางปฏิบัติที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิกกำหนดไว้ในช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 มาปรับใช้ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของสมาชิกครอบครัวเซนต์ดอมินิก   แม้ว่าวันนี้สภาพอากาศโดยรวมดีขึ้นบ้าง แต่โรงเรียนยังคงติดตามสถานการณ์ พร้อมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความใส่ใจ เพื่อบรรยากาศการเรียนที่เอื้อให้นักเรียน “เรียนอย่างมีความสุข สนุกได้ตามจินตนาการ” VIEW MORE PHOTOS Download wordpress free themes Download Old School Musical 구글 이미지 일괄 다운로드 물품매매계약서 무료

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน ขอบคุณครูคำสอน ปีการศึกษา 2565

ActivitiesLatest News

Nevertheless โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล เป็นประธานในพิธี คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ ร่วมประกอบพิธี พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมขอบคุณครูคำสอน ซึ่งครูคำสอนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการอบรมนักเรียนให้เป็นผู้มีความศรัทธาต่อพระเจ้า อีกทั้งมีการมอบเกียรติบัตร ของที่ระลึกให้กับนักเรียนคาทอลิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดน้อยประจำโรงเรียน) VIEW MORE PHOTOS 레바의 모험 파이널 다운로드 디즈니 알라딘 게임 더킹 오브 파이터즈 98 트릭아트 던전

Read more

มอบเกียรติบัตร SAVIO CHORUS ประจำปี 2565

AchievementsLatest News

카지노 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ และคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชุมนุม SAVIO CHORUS ประจำปีการศึกษา 2565 ที่มีความสามารถด้านการขับร้องบทเพลงประสานเสียง และช่วยเหลืองานกิจกรรมต่าง ๆ ในฝ่ายกิจการนักเรียน และงานอภิบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS Pass of Exile Hangul Download the tourist bus medley mp3 인텔 그래픽카드 드라이버 I’m happy to see Winnie the Pooh

Read more

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกห่วงใยสุขภาพนักเรียน รณรงค์ป้องกันฝุ่น PM 2.5

ActivitiesLatest News

Download the photo editing app โรงเรียนเซนต์ดอมินิกห่วงใยสุขภาพของนักเรียนในช่วงเวลานี้ที่มีค่าผุ่น PM 2.5 ค่อนข้างสูง ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ประชาสัมพันธ์แนะนำนักเรียนเป็นระยะให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย มิใช่เพียงเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เท่านั้น แต่ยังป้องกันฝุ่น PM 2.5 ด้วย นอกนั้นได้แนะนำให้นักเรียนอยู่ภายในอาคาร ช่วงเวลาพักน้อยสามารถอยู่ที่ระเบียงหน้าห้องโดยมีคุณครูดูแล หลังรับประทานอาหารกลางวันแล้วอนุญาตให้อยู่ที่ระเบียงหน้าห้องและมีคุณครูดูแลได้เช่นกัน พร้อมกันนี้ได้ฉีดพ่นน้ำจากบนอาคารระดับสูงลงมาในบริเวณโรงเรียน เพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566   อีกทั้งตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ปรับการเข้าแถวตอนเช้าโดยระดับชั้นที่ต้องเข้าแถวบริเวณลานมาโกเนให้เข้าแถวที่ระเบียงหน้าห้องเรียน ระดับชั้นที่ต้องเข้าแถวในโถงตึกมารีย์ฯ และโถงตึกยอห์น บอสโกฯ ให้เข้าแถวตามปกติ รวมทั้งปรับการเรียนวิชาพลศึกษาเป็นสุขศึกษา และแนะนำนักเรียนไม่ให้เล่นบริเวณลานหรือพื้นที่โล่ง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง VIEW MORE PHOTOS cura 4.0 꽃보다 할배 리턴즈 다운로드 이스 크로니클 affiliate content

Read more

สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดโครงการอาสารวมน้ำใจให้แก่น้อง

ActivitiesLatest News

Vane Glory สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดโครงการอาสารวมน้ำใจให้แก่น้อง ที่โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง จ.ราชบุรี โดยได้ร่วมกันปรับปรุง ทำความสะอาด และพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้ พร้อมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 VIEW MORE PHOTOS 세바 시 오피스 2019 Download SenseWorld Download The New Zone

Read more

SD Spelling Bee Competition 2022 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

AchievementsLatest News

포켓몬스터 개조버전 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลแก่นักเรียนที่แข่งขันสะกดคำ “SD Spelling Bee Competition 2022” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผลการแข่งขันดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รางวัลชนะเลิศ                      ได้แก่ นายปัณณวัฒน์ สิมะสุวรรณรงค์ ม.4/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        ได้แก่ นายชินะ กิติยาณัณท์ ม.4/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        ได้แก่ นายกานต์เทพ วงษ์ทรัพย์ทวี ม.4/1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รางวัลชนะเลิศ                      ได้แก่ นายณัทสพล จินจา ม.5/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        ได้แก่ นายศุภกร ตัณฑะประสาสตร์

Read more

รองแชมป์ ENGLISH PUBLIC SPEAKING CONTEST

AchievementsLatest News

classic game นายจิรัฏฐ์ อุ่นจิตติกุล ม.5/4 ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขัน ENGLISH PUBLIC SPEAKING CONTEST ครั้งที่ 1 จัดโดย สโมสรโรตารีสาทร เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ VIEW MORE PHOTOS Download excel 2016 한컴오피스 2018 가정 및 학생용 Download english for proficiency 로마인이야기 다운로드

Read more

ซ.ด. “Pony Cup” รองแชมป์ประกวดวงดนตรีสากล

AchievementsLatest News

최고 친구 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสากล “วง Pony Cup” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ในกิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ “SPSM Open House 2023 เปิดบ้านพหุปัญญา 36 วิชาเอก” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้แก่ นายชยุต พุ่มพวง ม.4/1 นายมหานคร จรูญชาติ ม 마크 포지 다운로드.4/5 นายพชรพล ถิ่นทัพไทย ม.6/4 นายกิตติพิชญ์ นันทหาญ ม.6/4 และ นายศักย์ศรณ์ เตชะทัศนสุนทร ม.6/4 โดยมีมาสเตอร์พิทยา สมบูรณ์ชัย เป็นครูที่ปรึกษา VIEW MORE PHOTOS

Read more

เหรียญเงินการแข่งขันโววินัม

AchievementsLatest News

우리아이가 달라졌어요 ด.ช.นิติธร แสงชมภู ป.6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตรการแข่งขัน VOVINAM FORTUNE TOWN INVITATION 2022 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม อาคารฟอร์จูนทาวน์ VIEW MORE PHOTOS 테크 로맨서 교통지도 다운로드 Capture free Download the drama boyfriend

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School