ตรวจสุขภาพครูและพนักงาน

ActivitiesLatest News

dxwnd สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพคุณครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก โดยครั้งนี้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ได้มาบริการและอำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพ ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 VIEW MORE PHOTOS Download Manspirit mp3 천공의 성 라퓨타 자막 appspresso demon

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร และเหรียญแห่งความทรงจำ ม.6 ปีการศึกษา 2562

ActivitiesLatest News

갤럭시 사전 다운로드 คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ อธิการเจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร เหรียญแห่งความทรงจำแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก รวมทั้งโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรความประพฤติดี จากนั้น คณะผู้ใหญ่มอบของที่ระลึกแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับเหรียญแห่งความทรงจำ และผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.6 มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 VIEW MORE PHOTOS 옛날메이플 Download plex video Download the query analyzer rgb fusion

Read more

พิธีเดินรูป 14 ภาค

ActivitiesLatest News

Download The Strongest Go คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก เป็นประธานในพิธีเดินรูป 14 ภาคในเทศกาลมหาพรต ณ วัดน้อยของโรงเรียน (วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์) โดยมีคุณครูและนักเรียนร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 VIEW MORE PHOTOS asp net 첨부 파일 다운로드 Download the free carols 혼술남녀 1회 무한도전 음원

Read more

ความประพฤติดี ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.1-ป.6

AchievementsLatest News

체조송 บาทหลวงมนูญ สนเจริญ อธิการ บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก และ นายปิยะ บ่างสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 VIEW MORE PHOTOS 포토스케이프 x Winbuilder Download free music listening Download Macabelli More Logic

Read more

ร่วมแสดงละครขับเคลื่อนสังคม

AchievementsLatest News

Autocad 2016 ด.ช.เกริกไกรวัล สโรบล ป.1/4 เข้าร่วมเป็นนักแสดงในละครขับเคลื่อนสังคม คณะละครมาร็องดู เรื่อง “เห็นฉัน ไม่เห็นฉัน” เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ในเทศกาลละครกรุงเทพ ปี 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ BACC VIEW MORE PHOTOS Photo batch 갤럭시 탭 펌웨어 다운로드 icube Download putty.exe

Read more

ความประพฤติดี ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.1-ม.5

AchievementsLatest News

단짝게임 บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 VIEW MORE PHOTOS 실비 키우기 1.21 고릴라 4.0 다운로드 리렉터 다운로드 Download Haruki Murakami

Read more

10 ทีมสุดท้าย ตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์

AchievementsLatest News

Download The Three Kingdoms 12pk เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จาก 130 ทีม เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา – ได้อันดับที่ 6 นายปรณินทร์ ชัยชาญชีพ ม.6/1 และ นายจิรภัทร ธุวจิตต์ ม.6/1 – ได้อันดับที่ 8 นายสมชัย แซ่หลิ่ว ม.5/1 และ นายภูมิรพี พิมพานทอง ม.5/1 VIEW MORE PHOTOS Download The Ten Commandments Way of Salvation Pretty font Download the mystery music

Read more

รองชนะเลิศตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์

AchievementsLatest News

팩토리오 การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : นายปรณินทร์ ชัยชาญชีพ ม.6/1, นายจิรภัทร ธุวจิตต์ ม.6/1, นายสมชัย แซ่หลิ่ว ม.5/1 และ นายจิรเมธ วิรัตน์ธัญญารักษ์ ม.5/1 VIEW MORE PHOTOS 네이버 웹툰 다운로드 Download Voice1 Download the wget subdirectory Download Hina Matsuri

Read more

รองชนะเลิศผลิตวิดีทัศน์ “รักษ์โลกเลิกพลาสติก”

AchievementsLatest News

애지중지 ผลการประกวด การผลิตสื่อวิดีทัศน์ หัวข้อ “รักษ์โลกเลิกพลาสติก” โครงการ Gen ใหม่ ไร้หลอดและถุงพลาสติก (Laudato Si โอกาส 350 ปี มิสซังสยาม) ปีการศึกษา 2562 จัดโดยฝ่ายการศึกษา ร่วมกับฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 – รองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อคลิป “คนหรือสัตว์” – นายณธกร ณัฐดุรงค์ ม.5/4 – นายบัญชา เส็งกลิ่น ม.5/4 – นายธนทัต จิรรุจิเรข ม.5/4 – นายฐภณภพ พินธุโสภณ ม.5/4 – นายภูมิ พิมพิพัฒน์ ม.5/4 – นายธนวินท์ เกษตรสินธุ์ ม.5/4 – ชมเชย

Read more

วันพุธรับเถ้า

ActivitiesLatest News

java jar 다운로드 คุณครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรับเถ้าเริ่มเทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมี คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 VIEW MORE PHOTOS 니트 이미지 ms-dos 다운로드 헝그리샤크 에볼루션 자본론

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School