SCG ส่งมอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อในอากาศฯ

ActivitiesLatest News

c# opencv 다운로드 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการและเหรัญญิก รับมอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อในอากาศเพื่อติดตั้งเข้าระบบเครื่องปรับอากาศ (Plasma Air 600 Series) ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยโดย Intertek/ETL สำหรับติดตั้งในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จาก คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business, SCG Cement-Building Materials Business (ในนามศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิก รุ่นที่ 20) อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเทคโนโลยี Bi-ion ที่ช่วยเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS Download the free classic

Read more

รองชนะเลิศ Yamaha Thailand Music Festival

AchievementsLatest News

Download windows 10 .net framework 3.5  ด.ช.กันตภณ อมรดิลกกุล ป.5/2 วง “Shocking wave”  สาขาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า เดอะมอลล์ บางกะปิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี การแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2020 จัดโดย สถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม ดร.ถาวร พรประภา อาคารสยามกลการ โดยมีการส่งมอบรางวัลเมื่อวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 VIEW MORE PHOTOS 소닉 스튜디오3 Download the intro source

Read more

สอบทักษะภาษาอังกฤษ ป.2 Starter และ ม.3 KET

ActivitiesLatest News

Download the problem of ejecting information processing articles นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สอบทักษะภาษาอังกฤษ Starter และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบทักษะภาษาอังกฤษ KET ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ทดสอบแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ณ อาคารมารีย์ฯ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS 디아블로 헬퍼 Good Morning 니나잘해 Download Nightmare School

Read more

ชนะเลิศประกวดคลิปวีดิทัศน์กิจกรรมวันเด็ก

AchievementsLatest News

Download the Korean batting practice ด.ช.รวิชญ์ชนน ซามูเอล มียิ่ง ป.6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท จากการประกวดคลิปวีดิทัศน์ หัวข้อ “เด็กดีออนไลน์ สร้างสรรค์สไตล์ ALL FROM HOME” กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2565 แบบ NEW NORMAL เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 จัดโดย NC Group โครงการในเครือ “ทุกอย่างเริ่มต้นได้ที่บ้าน ทั้งการช่วยงานบ้าน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ กิจกรรมที่อยู่บ้าน” โดยมีพิธีรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ณ บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ทิวา ปิ่นเกล้า ดอนหวาย สาย 5 VIEW MORE PHOTOS download vb6 Download Rainbow

Read more

วิทยาศาสตร์ เหรียญทองแดง สวช.

AchievementsLatest News

Download Jurassic World 2 ด.ช.กรวิชญ์ กัญมาศ ป.6/5 ได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) National Academic Test Program พ.ศ Ole TV movie. 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 VIEW MORE PHOTOS em client

Read more

ภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง สวช.

AchievementsLatest News

리눅스 웹파일 다운로드 ด.ช.วสุธนา ยาออม ป.6/5 ได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) National Academic Test Program พ.ศ Download the mystery music show Masked King. 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 VIEW MORE PHOTOS pspice 16.3 다운로드

Read more

เหรียญเงิน สวช. ASMOPSS วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

AchievementsLatest News

Download The Ten Commandments Way of Salvation ด.ช.ธนพัฒน์ ชวณิชย์ ป.6/5 เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการและได้รับรางวัลดังนี้ ได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) National Academic Test Program พ.ศ Download The Three Kingdoms 12pk. 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ วิชาภาษาอังกฤษทำคะแนนได้สูงเป็นอันดับที่ 10 ของจังหวัดและภูมิภาค เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ผ่านเข้าสู่รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 แข่งขัน Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary

Read more

โครงการโรงเรียนน้อง ปีการศึกษา 2564

ActivitiesLatest News

Download Grand Blue Fantasy      บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ บาทหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล พร้อมผู้แทนครูโรงเรียนเซนต์ดอมิก ได้นำสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ของเล่น เงินบริจาคของผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู บุคลากรโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจตลอดจนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยได้นำไปมอบให้กับเด็ก ๆ ที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียนและศูนย์เยาวชนในมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการแบ่งปันและมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชนตามโครงการโรงเรียนน้อง ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เยาวชน บ้านดอนบอสโก ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วัดนักบุญปาตริก ป่าตึง ตำบลช้างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) VIEW MORE PHOTOS

Read more

SCG มอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อในอากาศฯ ติดตั้งในห้องเรียน ป.1-ป.6

ActivitiesLatest News

Download Rick & Morty คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business, SCG Cement-Building Materials Business (ในนามศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิก รุ่นที่ 20) ได้มอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อในอากาศเพื่อติดตั้งเข้าระบบเครื่องปรับอากาศ (Plasma Air 600 Series) ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยโดย Intertek/ETL สำหรับติดตั้งในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเทคโนโลยี Bi-ion ที่ช่วยเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจในความห่วงใยสุขภาพให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรโรงเรียนเซนต์ดอมินิก โดยติดตั้งอุปกรณ์ด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศทั้งสองเครื่องในแต่ละห้อง เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าในห้อง ระหว่างวันอังคารที่ 28 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วเสร็จเมื่อวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 VIEW MORE PHOTOS connection Download The Trap

Read more

รองชนะเลิศจักรยาน รุ่นไม่เกิน 10 ปี

AchievementsLatest News

Download on-air ด.ช.ธยศ พรหมรักษ์ ป.1/4  เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย ได้รับรางวัลดังนี้ – รายการ PUMPTRACK TOP-5 ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ PALM SKATE PARK จ.นครนายก – รายการ X’MAS SPEED RACE 2021 ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ณ สนาม COCO BEACH SURFSKATE จ.ชลบุรี VIEW MORE PHOTOS 윈도우10 가젯 원더보이 등본 pdf Download Secret Naver

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School