ม.1-ม.3 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ActivitiesLatest News

PowerDirector 14 วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน VIEW MORE PHOTOS Download Lion King egg 다운로드 Download Windows 7 32-bit Hangul Download your Microsoft account

Read more

สหกรณ์ฯ โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับการประเมินระดับดีมาก

ActivitiesLatest News

kmsauto net 2019 เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564​ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จำกัด​ ได้รับการตรวจบัญชีกลางปี โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์ฯ ได้รับการประเมินจัดชั้นคุณภาพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระดับดีมาก​ โดยมีเกณฑ์ประเมินดังนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุม ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร ระบบการติดตามและประเมินผล พร้อมกันนี้สหกรณ์ฯ​ ได้นำเงินบริจาคสภากาชาดไทยในโครงการช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อีกด้วย VIEW MORE PHOTOS html5 다운로드 007 crisis Download the Schindler List 새사랑

Read more

นักเรียน ม.4 – ม.6 รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ActivitiesLatest News

중국어 간체 폰트 วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 นักเรียนชั้น ม.4 – ม.6 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลกรุงเทพ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน VIEW MORE PHOTOS 피터 판다 무료 한국음악 트위터 이미지 일괄 윈도우 7 영문판

Read more

นักเรียนรับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

ActivitiesLatest News

페르시아의 왕자 클래식 วันจันทร์ที่​ 4 ตุลาคม 2564​ นักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิกที่ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีน​ไฟเซอร์​กับกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการฉีดวัคซีน​โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลกรุงเทพ​ ณ​ รอยัล​ พารากอนฮอลล์​ ชั้น​ 5​ สยามพารากอน VIEW MORE PHOTOS realtek high definition audio 터널 다시보기 spss 한글판 무료 다운로드 Download remains

Read more

สัมมนาครูและบุคลากรเครือซาเลเซียน “วิถีใหม่ ใจซาเลเซียน”

ActivitiesLatest News

Download the Maison คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาโรงเรียนซาเลเซียน​ จัดการสัมมนาครูและบุคลากรใหม่ในเครือซาเลเซียน ประจำปีการศึกษา 2563-2564 รูปแบบออนไลน์ “วิถีใหม่ ใจซาเลเซียน” (The “Next” Normal of Salesian Educators)​ โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงอารอน อัลโกเซบา รองเจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย เป็นประธานในพิธี​เปิด จากนั้นบาทหลวง ดร.สมิต แดงอำพันธ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาโรงเรียนซาเลเซียน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ​ การแนะนำโรงเรียนในเครือให้รู้จักพอสังเขป การต้อนรับจากผู้บริหาร​ของโรงเรียนทั้ง 7 แห่ง และการอบรม “ระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก” โดยบาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา เป็นวิทยากร ซึ่งเนื้อหาของการอบรมกล่าวถึงระบบการอบรมของคุณพ่อบอสโกประกอบด้วย การใช้หลัก “เหตุผล” เพื่อให้ตระหนักคิด การอบรมในบริบททาง “ศาสนา” เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการที่ผู้อบรมต้องมี “ความรักใจดี” ซึ่งมิใช่เพียงรักเด็กที่อยู่ในการดูแลของเรา แต่สำคัญคือทำอย่างไรให้เด็กเหล่านั้นรู้ว่าเรารัก นอกจากนี้เคล็ดลับประการหนึ่งของการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การกระทำตนเป็นแบบอย่างให้แก่เด็ก หรือที่เคยได้ยินคำเปรียบเปรยว่า ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน ซึ่งคุณแม่มาร์เกริตา มารดาของคุณพ่อบอสโกได้ใช้วิธีนี้ในการอบรมคุณพ่อบอสโกตั้งแต่วัยเยาว์ ทั้งนี้มีครูและบุคลากรใหม่จากโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา โรงเรียนแสงทองวิทยา โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

Read more

นักเรียน รร.เซนต์ดอมินิกรับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

ActivitiesLatest News

썰매 게임 นักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิกที่ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีน​ซิโนฟาร์มของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคาร 9 สำนักงานใหญ่ TOT ถนนแจ้งวัฒนะ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันพุธที่​ 29​ กันยายน​ 2564​ VIEW MORE PHOTOS 60 초 다운로드 Download the sexual harassment prevention training video in the workplace nginx php 파일 다운로드 7 downloads of Huayu

Read more

รองชนะเลิศวิทยาศาสตร์ออนไลน์

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีมาสเตอร์วทัญญู ศรีทอง และมาสเตอร์พรภวิษย์ เจตะวัฒนะ ควบคุมทีม ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท เกียรติบัตรและของที่ระลึก : ด.ช.ภัทรพล สู้ทุกทิศ ม 언차티드 2.2/1 และ ด.ช.ติณณภพ อัศวสัมฤทธิ์ ม.3/2 รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก : นายปฏิภาค จุลพลัง ม.6/1 และ นายอชิน เครื่องจันทร์ ม Download the Google Web.5/1

Read more

“ร้อยพันดอมินิก : Dominic Seeds” 2021

ActivitiesLatest News

바이오쇼크 다운로드 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ “ร้อยพันดอมินิก : Dominic Seeds” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 โดยกิจกรรมเริ่มด้วยวจนพิธีกรรมขอพร จากนั้นคุณพ่ออธิการกล่าวเปิดงาน การประกวดดอมินิกน้อยออนไลน์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 การประกาศผลรางวัลกิจกรรมบูรณาการนักบุญดอมินิกซาวีโอกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ การให้ความรู้ “ร้อยพันดอมินิกคืออะไร” โดยคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก กิจกรรมตอบปัญหาออนไลน์ทาง Facebook Live และการถวายดอกไม้แด่นักบุญดอมินิก ซาวีโอ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน VIEW MORE PHOTOS Office 2019 앱솔루트 듀오 Katok free Free download of Shark Family

Read more

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน

ActivitiesLatest News

이로하스 คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้มีมติอนุมัติเงินสนับสนุนโอกาสฉลองครบ 60 ปีโรงเรียนเซนต์ดอมินิก “เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60 ปี” จำนวน 2,000,000.- บาทถ้วน รวมทั้งได้มีมติอนุมัติเงินสวัสดิการบำเหน็จแก่คุณครูที่เกษียณอายุในปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 คนคือ คุณครูวิภาวรรณ เตียวนุกูลธรรม อายุงาน 37 ปี คุณครูมณี เงากระจ่าง อายุงาน 25 ปี และคุณครูจำลอง ขุนทองจันทร์ อายุงาน 12 ปี โดยจัดพิธีมอบเมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เนื่องจากปีการศึกษานี้ไม่สามารถจัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่ตามที่กำหนดไว้ได้ VIEW MORE PHOTOS 다운로드 크롬 원격 데스크톱 Guyber Da Vinci Resolve 15

Read more

Cambridge Young Learners English Examination

AchievementsLatest News

gt simulator3 다운로드 เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ Cambridge Young Learners English Examination ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ทดสอบแห่งมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ ผลการทดสอบมีดังนี้ ระดับ Starters (ประถมศึกษาปีที่ 2) ผ่านการทดสอบ ได้รับเกียรติบัตรระดับ 15 โล่ ดีเลิศ จำนวน 15 คน ระดับ Movers (ประถมศึกษาปีที่ 4) ผ่านการทดสอบ ได้รับเกียรติบัตรระดับ 15 โล่ ดีเลิศ จำนวน 19 คน ระดับ Flyers (ประถมศึกษาปีที่ 6) ผ่านการทดสอบ ได้รับเกียรติบัตรระดับ 15 โล่

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School