ศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์

Achievements

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบประกาศนียบัตรแก่ นายปัณณทัต  จิตตกูล ม.4/1, นายปุณยวัจน์  วอง ม.4/2 และ นายพรรษา  แซ่อื้อ ม.5/2 ในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ณ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ Okayama University ระหว่างวันพุธที่ 3 ถึงวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559

Read more

รองชนะเลิศถ้วยพระราชทานการแข่งขันยิงปืน

Achievements

ด.ช.ปุณณพัฒน์ บางเทศธรรม ม.3/5 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันยิงปืนชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท ปืนยาว .22 ไรเฟิลรณยุทธ (เลดี้ & จูเนียร์) ระหว่างวันเสาร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ สนามยิงปืนมณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรี

Read more

Maths-Whizz พัฒนาการอายุทางคณิตศาสตร์ดีเด่น

Achievements

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ/เหรัญญิก พร้อมด้วย คุณหรรษา สุสายันห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และคุณคิม จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่มีพัฒนาการอายุทางคณิตศาสตร์ดีเด่น ครั้งที่ 1 โครงการ “ยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเข้าใจเรื่องการออม” Maths-Whizz ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ดังนี้ ที่ 1 ด.ช.ศุภัช กวีกิจธวัช ป.4/2 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1.75 ปี ที่ 2 ด.ช.ประวีณ สุจริตพาณิชยกุล ป.4/1 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1.55 ปี ที่ 3 ด.ช.จิรัฎฐ์ ชินเวศยวงศ์ ป.4/1 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1.55 ปี

Read more

ชนะเลิศป้ายนิเทศวันแม่ และ “มุมถวายเกียรติพี่ดอมินิก”

Achievements

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลดังนี้ – ประกวดจัดป้ายนิเทศเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ – ชนะเลิศ ระดับ ม.1-ม.3 หัวข้อ “แม่ของฉัน” : ม.1/3, ม.2/3 และ ม.3/3 – ชนะเลิศ ระดับ ม.4-ม.6 หัวข้อ “พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ” : ม.4/1, ม.5/3 และ ม.6/1 – “มุมถวายเกียรติพี่ดอมินิก” ระดับชั้น ป.1-ม.6 : ป.1/2, ป.1/3, ป.2/1, ป.3/4, ป.4/5, ป.5/1, ป.6/5, ม.1/5, ม.2/4, ม.3/1, ม.4/4, ม.5/5 และ ม.6/3

Read more

รองชนะเลิศ A-Math

Achievements

การแข่งขัน A-Math รายการ W.W.A. A-Math & Crossword Game Competition 2016 ในงานกิจกรรมวันวิชาการ บูรณาการอาเซียน ระดับประถมศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ผลการแข่งขันดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 รองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ช.จิรา กุลจิราพงศ์ ป.4/2 และ ด.ช.ยูนูส อับดุล อาซิส ป.4/2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 รองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ช.ณัฏฐนันท์ ลัญจนเสถียรชัย ป.5/1 และ ด.ช.ปัณณภพ นิพนธ์กิจ ป.5/1  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ด.ช.ธนกฤต ไตรวุฒิ ป.5/1 และ ด.ช.อดิพณ ศิรินันท์อนุกูล ป.5/1

Read more

เหรียญทองแดงเปียโน

Achievements

ด.ช.ศุภสัณห์ ธรรมจารี ป.6/4 แข่งขันเปียโน ได้ระดับความสามารถเหรียญทองแดง การประกวดเยาวชนดนตรีเซนต์คาเบรียล ระดับประถมศึกษา S.G. PIANO FIRST STAGE COMPETITION เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

Read more

รองชนะเลิศสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย

Achievements

ผลการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559 (WSSA 2016 THAILAND NATIONAL SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันเสาร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ CRYSTAL DESIGN CENTER ดังนี้ ด.ช.ภาณุวัตร สอนแก้ว ม.1/3 ได้ 1 เหรียญเงิน ประเภททีม Timed 3-6-3 Relay และ 2 เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยว 3-3-3, 3-6-3 ด.ช.ภัฏ ดารานันทน์ ม.1/4 ได้ 1 เหรียญทอง ประเภทเดี่ยว 3-6-3, 2 เหรียญเงิน ประเภทเดี่ยว 3-3-3 และประเภททีม Timed 3-6-3 Relay

Read more

รางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่

Achievements

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ และคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ มอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เมื่อวันพุธที่ 10 และวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ดังนี้ ป.4 แต่งกลอนสี่หัวข้อ “สุนทรภู่ครูกวี” – ชนะเลิศ : ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.4/2 – รองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ช.ณัฐกิตติ์ รัฐกิจวานิชย์ ป.4/3 – รองชนะเลิศอันดับ 2 : ด.ช.นพณัฐ นามโคตร ป.4/2 ป.4 แต่งกลอนสี่หัวข้อ “สุนทรภู่ครูกวี” – ชนะเลิศ : ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.4/2 – รองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ช.ณัฐกิตติ์ รัฐกิจวานิชย์ ป.4/3 –

Read more

แชมป์ประจำสัปดาห์ “เวทีคนเก่ง”

Achievements

การแข่งขันว่ายน้ำ รายการชมฟ้า EXTRA MIND 2559/2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ สระว่ายน้ำหมู่บ้านชมฟ้า จ.นครนายก ผลดังนี้ นายธนพล วัชรโกเมนกุล ม.6/1 และ ด.ช.ยูกิ สมัครธัญญกรณ์ ม.3/1 ได้แชมป์ประจำสัปดาห์ จากการแข่งขันวัดไอคิวในรายการ เวทีคนเก่ง ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยแข่งขันกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 สามารถติดตามชมย้อนหลังได้

Read more

รองแชมป์คณิตคิดเร็วและโจทย์ปัญหา

Achievements

ผลการแข่งขันคณิตคิดเร็วและโจทย์ปัญหา รายการ The Malaysia International Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2016 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ดังนี้ ด.ช.ปัณณ์ อรุณศิริวงศ์ ป.4/1 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (คณิตคิดเร็ว) และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณิตศาสตร์ (โจทย์ปัญหา) ด.ช.ขัมน์ อรุณศิริวงศ์ ป.6/1 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (คณิตคิดเร็ว) และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณิตศาสตร์ (โจทย์ปัญหา)

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School