กิจกรรมระลึกถึงนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

ActivitiesLatest News

제우스 서버 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมระลึกถึงนักบุญดอมินิก ซาวีโอ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกและเกิดความซาบซึ้งในคุณงามความดีของท่าน อีกทั้งยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี โดยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ คุณครู และนักเรียน ได้ถวายพวงมาลัยดอกไม้ให้กับท่านนักบุญ ระหว่างวันอังคารที่ 25 ถึงวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 VIEW MORE PHOTOS Download Lunatic Don’s Voyage 갓피플성경 다운로드 한컴 오피스 한글 apk Untold secret

Read more

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

ActivitiesLatest News

찰리와 초콜릿 공장 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการ/เหรัญญิก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้ใหญ่และคุณครูผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอน และประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS 창세기전3 파트1 무설치 Download Prison Architects Download Standard Framework Excel I didn’t know the girl’s age

Read more

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ActivitiesLatest News

물품매매계약서 무료 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยมีพิธีถวายพานพุ่ม และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จากนั้นคณะผู้ใหญ่ ผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2563 VIEW MORE PHOTOS Cool Novo 축적의 시간 webknight Download the in-store music

Read more

พิธีประดับเข็มหัวหน้าห้อง ระดับชั้น ป.1-ม.3

ActivitiesLatest News

Download Rocket League โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีประดับเข็มหัวหน้าห้อง ระดับชั้น ป.1-ม.3 ปีการศึกษา 2563 โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการ/เหรัญญิก และคณะผู้บริหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS Vane Glory 세바 시 오피스 2019 Download SenseWorld

Read more

พิธีประดับเข็มหัวหน้าห้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ActivitiesLatest News

마크 포지 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีประดับเข็มหัวหน้าห้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563 โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการ/เหรัญญิก และคณะผู้บริหาร เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS 최고 친구 mssql express 2008 다운로드 classic game Download excel 2016

Read more

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ActivitiesLatest News

우리아이가 달라졌어요 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยมีพิธีถวายพานพุ่ม และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จากนั้นคณะผู้ใหญ่ ผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 VIEW MORE PHOTOS 테크 로맨서 교통지도 다운로드 Capture free Download the drama boyfriend

Read more

พิธีประดับเข็มหัวหน้าห้อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ActivitiesLatest News

Download the General Rephase โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีประดับเข็มหัวหน้าห้อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการ/เหรัญญิก และคณะผู้บริหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS Download hdclone 노노보이 다운로드 Ms office Hangul version free Download google earth

Read more

อบรมลูกเสือจราจร

ActivitiesLatest News

인피니티 กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดอบรมหลักสูตรจราจรให้กับกองลูกเสือจราจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จำนวน 46 คน โดย คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้เพื่อให้ลูกเสือนำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติหน้าที่จราจรแก่ผู้ใช้รถในบริเวณโรงเรียน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน มาให้การอบรม ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 ถึงวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS 시원영어 윈도우 10 업데이트 파일 롤 마우스 커서 다운로드 Download The Sound of Mind

Read more

พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม.4

ActivitiesLatest News

osu 곡 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม.4 โดยมีพิธีเสกเข็มเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเป็นการประดับเข็มให้กับนักเรียนชั้น ม.4 และเข็มหัวหน้าห้องชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการ/เหรัญญิก และคณะผู้บริหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 17 และวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS 박구윤 나무꾼 다운로드 토이스토리 ape codec 소설 토지

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ActivitiesLatest News

download fmrte 2014 โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่คุณครู นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 ถึงวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 VIEW MORE PHOTOS Download Windows 7 sp2 c920 다운로드 kbs 다시듣기 다운로드 Download the wiflash subtitles

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School