ประกวดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ Blackmores

AchievementsLatest News

cheditor กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จากขวดแก้วเปล่าแบลคมอร์ส ในโครงการ Blackmores B for Earth ปีที่ 6 “1 ขวดจากคุณ = ผัก 1 มื้อของน้อง” จัดโดยบริษัท แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ – ด.ช.รัชพล สุธีพิเชฐภัณฑ์ ป.5/4 – ด.ช.พลภัช วงษ์วิไลวารินทร์ ป.5/4 – ด.ช.วิธวินท์ วงษ์วิไลวารินทร์ ป.5/4 – ด.ช.สรัล เกื้อหนุน ป.5/4 – ด.ช.หฤษฎ์ กิมสิน ป.5/4 VIEW MORE PHOTOS Download the handsome font 스팀 pc방

Read more

อัจฉริยภาพวิทย์-คณิต สสวท.

AchievementsLatest News

ie 다중 다운로드 นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 – ด.ช.นันทวัฒน์ ฐิติกมล ป.6/1 วิชาคณิตศาสตร์ – ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต์ ป.6/1 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ – ด.ช.วุฒิภัทร ประชาพร ป.6/1 วิชาวิทยาศาสตร์ – ด.ช.สิริณัฏฐ์ ขำสุข ป.6/1 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ – ด.ช.อภิวัฒน์ นันทไพฑูรย์ ป.5/2 วิชาวิทยาศาสตร์ VIEW MORE PHOTOS download the s3 bucket Download it to Gengo 문화상품권 일러스트 cs5

Read more

ประกาศนียบัตรศิลปะ

AchievementsLatest News

Download Needfor Speed Shift ด.ช.พีรวิชญ์ ขนอนเวช ป.5/6 ได้รับประกาศนียบัตรด้านศิลปะจากการเข้าร่วม “HONG KONG VISUAL ARTS EDUCATION FESTIVAL INTERNATIONAL STUDENT ART EXHIBITION 2018” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน VIEW MORE PHOTOS 오토캐드 2010 체험판 Download the love actuator subtitles Senstock aws pem 다운로드

Read more

รางวัลชมเชยนักออกแบบรุ่นเยาว์

AchievementsLatest News

Download videos on the web กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 (Grand Sport Teenage Designer Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ เสื้อกีฬาและรองเท้ากีฬา โดยนายธนภัทร  สานนท์ ม.6/3 ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ประเภทเสื้อกีฬา จากผู้ส่งผลงานทั้งหมด 1,600 ผลงาน เข้าร่วมกิจกรรมแคมป์เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างแรงบันดาลใจเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก และ คุณธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม รองประธานกรรมการอำนวยการ บริษัทในเครือ แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ประธานโครงการฯ ให้เกียรติมอบรางวัล เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 VIEW MORE PHOTOS Download the

Read more

มอบรางวัลงานห้องสมุด 2562

AchievementsLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสมุดมาร์เกรีตา ดังนี้ – กิจกรรม SD Reading Club – ระดับประถมศึกษา รางวัลสุดยอดนักอ่าน (ได้รับเกียรติบัตร เงินรางวัล 1,000 บาท) ได้แก่ ด.ช.อินทัช แช่มสุวรรณวงษ์ ป.3/1 อ่านได้ 69 เล่ม – รางวัลยอดนักอ่าน (ได้รับเกียรติบัตร) 1 Download the free version of daemon. ด.ช.อภิวิชญ์ เอกเจริญชัย ป.6/1 อ่านได้ 61 เล่ม 2. ด.ช.คีริน โลหะอนุกูล ป.6/1 อ่านได้ 29 เล่ม

Read more

Cambridge Young Learners English Examination

AchievementsLatest News

반창꼬 다운로드 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ และ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ Cambridge Young Learners English Examination ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ทดสอบแห่งมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ ผลการทดสอบมีดังนี้ • ระดับ Starters (ประถมศึกษาปีที่ 2) ผ่านการทดสอบ ได้รับเกียรติบัตรระดับ 15 โล่ ดีเลิศ จำนวน 16 คน • ระดับ Movers (ประถมศึกษาปีที่ 4) ผ่านการทดสอบ ได้รับเกียรติบัตรระดับ 15 โล่ ดีเลิศ จำนวน 15 คน • ระดับ Flyers

Read more

ชนะเลิศประกวดผลงานเครื่องประดับ

AchievementsLatest News

noto sans cjk กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งนักเรียนประกวดผลงานเครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้ ZERO WASTE โครงการ JEWELRY SEASON ครั้งที่ 26 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 ถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – ชนะเลิศ ได้แก่ นายวรรณกร เต็งวัฒนโชติ ม.6/2 และ นายธนวินท์ เกษตรสินธุ์ ม.5/4 – รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธนทัต จิรรุจิเรข ม.5/4 และ นายสรัช ขุนทอง ม.5/5 VIEW MORE PHOTOS Cocktail Love EasySlide Corel Painter 2016 sitegalaxyupload 64bit 다운로드

Read more

ชนะเลิศคณิตศาสตร์วิชาการ ACT

AchievementsLatest News

전국무쌍 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ ACT EXTREME EDUCATION 2019 เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี – ชนะเลิศ ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ : ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต์ ป.6/1 และ ด.ช.สิริณัฏฐ์ ขำสุข ป.6/1 VIEW MORE PHOTOS Download Kim So-wall’s poem Download Foxconn Bios websecurify 다운로드 Download ppt arrow

Read more

รองชนะเลิศคณิตศาสตร์วิชาการ ACT

AchievementsLatest News

chipset driver กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ ACT EXTREME EDUCATION 2019 เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี – รองชนะเลิศอันดับ 2 คณิตคิดเลขเร็ว : ด.ช.กันตณัฐ อาชาไนย ป.6/2 และ ด.ช.จตุรวิทย์ ประจักษ์วิทย์ ป.6/2 VIEW MORE PHOTOS 성경 구절 Downing School scouter 다운로드 세이 클럽

Read more

แชมป์ฟุตบอล รุ่นไม่เกิน 10 ปี

AchievementsLatest News

워너원 ด.ช.ธนภัทร จับศรทิพย์ ป.4/2 ชนะเลิศฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภททีมชาย กิจกรรมประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการ สำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชน ประจำปี 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) VIEW MORE PHOTOS Download the song by Seokyung Return for empire free 윈도우 10 엔터프라이즈 윈도우7 버전별

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School