รองชนะเลิศวิทยาศาสตร์ออนไลน์

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีมาสเตอร์วทัญญู ศรีทอง และมาสเตอร์พรภวิษย์ เจตะวัฒนะ ควบคุมทีม ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท เกียรติบัตรและของที่ระลึก : ด.ช.ภัทรพล สู้ทุกทิศ ม 언차티드 2.2/1 และ ด.ช.ติณณภพ อัศวสัมฤทธิ์ ม.3/2 รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก : นายปฏิภาค จุลพลัง ม.6/1 และ นายอชิน เครื่องจันทร์ ม Download the Google Web.5/1

Read more

Cambridge Young Learners English Examination

AchievementsLatest News

gt simulator3 다운로드 เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ Cambridge Young Learners English Examination ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ทดสอบแห่งมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ ผลการทดสอบมีดังนี้ ระดับ Starters (ประถมศึกษาปีที่ 2) ผ่านการทดสอบ ได้รับเกียรติบัตรระดับ 15 โล่ ดีเลิศ จำนวน 15 คน ระดับ Movers (ประถมศึกษาปีที่ 4) ผ่านการทดสอบ ได้รับเกียรติบัตรระดับ 15 โล่ ดีเลิศ จำนวน 19 คน ระดับ Flyers (ประถมศึกษาปีที่ 6) ผ่านการทดสอบ ได้รับเกียรติบัตรระดับ 15 โล่

Read more

สอบวัดระดับความสามารถ HSK

AchievementsLatest News

윈도우 아파치 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบ HSK ระดับ 3 และ 4 ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ(HAN BAN)HSK แบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1-6 ผลการทดสอบดังนี้ – HSK ระดับ 3 : ด.ช.จิรัฏฐ์ อุ่นจิตติกุล ม.3/3 ได้ 281 คะแนน – HSK ระดับ 4 : ด.ช.สิรวัฒน์ ภูวสิทธินันท์ ม.3/3 ได้ 193 คะแนน VIEW MORE PHOTOS Download Windows 10 1803 88 chapters downloaded Download The Lurie Web ebse

Read more

ตอบปัญหาศีลธรรมภาษาจีน

AchievementsLatest News

Download xrdp นักเรียนเข้าร่วมโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ ภาคภาษาจีน ครั้งที่ 13 จัดโดยชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 : ด.ช.ธนัช รัตนวงศ์ ม.1/3, ด.ช.ศิรวิชญ์ ชูเกษ ม.1/3, ด.ช.ธนภัทร นวลงาม ม.1/3, ด.ช.ชนธัญ ทรงศรีวนิช ม.1/3, ด.ช.อนันทสิทธิ์ จันมีศรี ม.1/3, ด.ช.เตชินท์ ชาญประเสริฐ ม.1/3, ด.ช.ศุภเสกข์ สุขงาม ม.1/3, ด.ช.ชิวโอ่ว อิป ม.1/3, ด.ช.กัญจน์นที สุวรรณคีรี ม.2/3, ด.ช.ภัคพล วารีเกษม ม.2/3, ด.ช.ธนดล หาญกล้า ม.2/3, ด.ช.วศิน ไตรประคอง ม.3/3, ด.ช.จิรัฏฐ์ อุ่นจิตติกุล ม.3/3, ด.ช.นรเณศฤ คูหาทอง ม.3/3,

Read more

ผลการสอบ KET

AchievementsLatest News

Hancom Office 2018 Enterprise คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ Cambridge Young Learners English Examination ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ทดสอบแห่งมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ ผลการทดสอบระดับ KET (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ได้รับ 150 คะแนนเต็ม 1 คน : ด.ช.ภูผา จิยะจันทน์ ม.3/1 ระดับ 90% ขึ้นไป เกียรติบัตร Grade A (140-150 คะแนน) มี 31 คน เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 VIEW MORE PHOTOS 기적난난 다운로드 True Images 2018

Read more

ชมเชยคณิตศาสตร์

AchievementsLatest News

안드로이드 구글맵 지도 ด.ช.พชรพล เทียนรุ่งศรี ป.6/2 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย ในการสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ บริษัท เลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ป จำกัด และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 VIEW MORE PHOTOS 원내비 지도 Don’t get godgod 일어 이력서 Absolute Man

Read more

ชนะเลิศ BMX RACING

AchievementsLatest News

2017 트로트 다운로드 ด.ช.ติณณ์ วิจิตรพงษา ป.4/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ BMX RACING รุ่นยุวชน อายุ 10 ปีชาย การแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 สนามที่ 1 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (NEW NORMAL) ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์เสมอกันเซอร์กิต อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี VIEW MORE PHOTOS Cinenet 신세계 자막 구글 번역 소리 다운로드 Download The Nation of Delivery Juache

Read more

รองแชมป์กอล์ฟ

AchievementsLatest News

Download google web font ด.ช.จักรกฤษณ์ ฤทธิ์เรืองนาม ป.6/2 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Class C-Boy Division II พร้อมเกียรติบัตร จากการแข่งขันรายการ TKG Tour – Thailand Kids Golf Tour 2020-2021 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ เขาชะโงก กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดนครนายก VIEW MORE PHOTOS 쿨 애상 Core Sound English 코박스 에임 트레이너 Download HuayaFox

Read more

สอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน

AchievementsLatest News

Instead, เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 และวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบ YCT ระดับ 1 และ HSK ระดับ 1 ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ(HAN BAN)กับกระทรวงศึกษาธิการจีน ซึ่ง YCT แบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1-4 ส่วน HSK แบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1-6 ผลการทดสอบดังนี้ – YCT ระดับ 1 : – ด.ช.ทิวัศจ์ฐา ด้วงทิพย์ ป.5/1 ได้ 143 คะแนน – ด.ช.ณกรธัช ศรีธนสันต์ ป.5/5 ได้ 137 คะแนน – ด.ช.สุกฤษฎิ์ จันทาสุวัฒน์ ป.5/3 ได้ 125 คะแนน – ด.ช.ติณห์ภัทร

Read more

กิจกรรมวิทยาศาสตร์

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักเรียนแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับรางวัลดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 5) การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ : ด.ช.จิรภัทร เดโชศิลป์ ม 2015 New Year’s Card.3/1 และ ด.ช.อัครวัฒน์ สรรสิริเสริม ม.3/1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 4) การแข่งขันแก้ปัญหากระบวนการวิทยาศาสตร์ : นายธนภัทร รัตนวงศ์ ม 캐리다이어리 시즌2.5/1 และ นายกฤตเมธ ช้างเผือก ม.5/1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 5) การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ : นายอชิน เครื่องจันทร์

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School