แชมป์ฟุตบอล รุ่น 12 ปี TU AKKARAWAT CUP 2023

AchievementsLatest News

한글 교육기관용 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักกีฬาแข่งขันฟุตบอล TU AKKARAWAT CUP 2023 รุ่นอายุ 12 ปี ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ Download a link file. 2566 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม SUPERBALL WINNING รายชื่อนักกีฬาดังนี้ ด.ช.วริศเศรษฐ์ จันทราษฎร์ ป.6/1 ด.ช.คุณธรรม ตามรอยพ่อ ป.6/1 ด.ช.ชินณพัฒน์ พูนศักดิ์ชัยเดช ป.6/1 ด.ช.สรธร บุญเลิศ ป.6/1 ด.ช.ภัทรชนน กสิบุตร ป.6/2 ด.ช.รัตนกูล แสงรัศมี ป.6/2 ด.ช.วีรวิชญ์ จำรัสพันธุ์ ป.6/4 พร้อมรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม ด.ช.ภูตะวัน พงษ์สุน ป.6/5 ด.ช.ณฐพัชร์ เกียรติสงคราม ป.5/3

Read more

เหรียญทองเทควันโด

AchievementsLatest News

Coyote Vimont ด.ช.ศุภวัฒน์ อินทรสุวรรณ์ ป.4/1 แข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 9-10 ปีชาย ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว ระดับสายแดง และเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร ประเภทต่อสู้ น้ำหนักเกิน 41 กิโลกรัม รุ่น H การแข่งขันเทควันโด รายการ SCHOOL TAEKWANDO ALL STAR BATTLE เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ 구글 토크 한글판 다운로드. 2566 ณ ศูนย์การค้า SC PLAZA (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี VIEW MORE PHOTOS Download Windows 10 rs2

Read more

ผ่านการคัดเลือกอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน Download The Omnivorous Family Dilemma. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2566 จัดโดย ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ArchLinux. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าสอบ 643 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการฯ 108 คน โรงเรียนเซนต์ดอมินิกผ่านการคัดเลือก 6 คน ประกาศผลเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 하나투어. 2566 มีรายชื่อดังนี้   – นายธนภูมิ มีนิล ม.5/1 – นายชณัญญู ชินวุฒิ ม.6/1 – นายอัครวัฒน์ สรรสิริเสริม ม.6/1 – นายภูผา

Read more

ร่วมกิจกรรมตามรอยพระบาท

AchievementsLatest News

Java html pdf ด.ช.ธนบดินทร์ หนูเมฆ ป.4/3 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ – ใบประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมตามรอยพระบาท เพื่อส่งเสริมการทำความดี ตามรอยศาสตร์พระราชา ในงานแถลงข่าวเดินวิ่งการกุศล “ตามรอยพระบาท ณ เขาค้อ ครั้งที่ 2″ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาด้านการศึกษา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเขาค้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ 갤럭시 크롬 다운로드. 2566 – ได้รับเกียรติบัตร จากอธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเข้าร่วมแสดงงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ Download ragnarok client. 2566 ณ

Read more

สอบวัดความสามารถภาษาจีนระดับ 3

AchievementsLatest News

8 downloads each เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบ HSK ระดับ 3 ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HAN BAN) กับกระทรวงศึกษาธิการจีน ซึ่ง HSK แบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1-6 คะแนนเต็ม 300 คะแนน ผลมีดังนี้ นายอนุภัทร อุดม ม.5/4 ได้ 279 คะแนน นายกฤตเมธ วงจันทา ม.5/4 ได้ 257 คะแนน VIEW MORE PHOTOS 바스터즈 거친녀석들 다운로드 436.02 다운로드 Blender Download pokemon game apk

Read more

แข่งขันภาษาอังกฤษ KGL Contest English Olympiad 2023

AchievementsLatest News

크롬 32 비트 ด.ช.ปองคุณ มณีโชติ ม.2/2 ได้รับเกียรติบัตร 77.5% จากการแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก สำหรับเยาวชนอายุ 6-18 ปี ครั้งที่ 9 KGL Contest English Olympiad 2023 ระดับ A2 ของ TBIZ education เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาอังกฤษ พร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศกรีซ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ 전민기적. 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ VIEW MORE PHOTOS 포토샵 클린

Read more

กิจกรรมคุณแม่มาร์เกรีตาชวนอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2566

AchievementsLatest News

Download Lonely Gourmet Season 6 เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 คุณพ่อศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม รองอธิการและเหรัญญิก มอบรางวัลสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่ร่วมกิจกรรมคุณแม่มาร์เกรีตาชวนอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องสมุดมาร์เกรีตา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก รายชื่อดังนี้   เรื่องบุคคลสำคัญของโลก อับราฮัม ลิงคอล์น ประธานาธิบดีผู้สร้างความเท่าเทียมบนแผ่นดินอเมริกา ระดับชั้น ป.1-6 ประจำเดือนมิถุนายน ได้แก่ รองชนะเลิศ : ด.ช.รภัทร อัศวแต้สกุล ป.6/3 ชมเชย : ด.ช.อภิวิชญ์ ศุภฐานันท์ ป.6/3 และ ด.ช.อัครินทร์ เปรมอนันต์ ป.6/3    เรื่องประวัตินักบุญดอมินิก ซาวีโอ พร้อมประดิษฐ์โมเดลและกังหันลมพี่ดอมินิก ระดับชั้น ป.1-6 ประจำเดือนสิงหาคม ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

Read more

รองแชมป์หมากล้อม

AchievementsLatest News

ด.ช.กอบุญ กาญจนโกศล ป.4/3 แข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภท Friendship (9×9) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัลดังนี้ – รางวัลเหรียญเงิน พร้อมโล่ เกียรติบัตร สาย C การแข่งขัน Si Racha-Thailand Junior Go 2023 จัดโดยชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี และสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 웹해킹. 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัล ศรีราชา จ.ชลบุรี – เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขัน Robinson Lifestyle Buddy Go Championship 2023 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ Brain Engraving

Read more

เยาวชนจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม

AchievementsLatest News

아스달 연대기 16화 นายภากร ดีอุดมวงศา ม.5/3 ได้รับเกียรติบัตร “เยาวชนจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม” โครงการ “สร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย” ปีที่ 3 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ 나의나라 다운로드. 2566 VIEW MORE PHOTOS u boot 다운로드

Read more

นักข่าวเยาวชน

AchievementsLatest News

트위터 사진 일괄 ด.ช.ศุภวัฒน์ อินทรสุวรรณ์  ป.4/1 ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม นักข่าวเยาวชน ครั้งที่ 1 โดยการร่วมประกวดคลิปสั้น งาน Fancy Of Yellow จัดโดย ชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ 마스터캠 x6 다운로드. 2566 ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็กซ์เพรส มอลล์ กาญจนาภิเษก VIEW MORE PHOTOS abbyy finereader 11 다운로드

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School