เหรียญทองประกวดดนตรี

AchievementsLatest News

Download hrd-net administrative support system ด.ช.เบนเจสัน เต ป.3/4 ได้รับเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร การประกวดดนตรี รายการ ROCK AND POP FEST 2023 รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี ประเภท กลอง เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ 개역한글 성경 다운로드. 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร VIEW MORE PHOTOS 추억의 오락실 게임

Read more

นักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยม

AchievementsLatest News

일러스트 프로그램 ด.ช.ธนพัฒน์ ฟุ้งเกียรติขจร ป.2/1 ได้รับโล่รางวัลนักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยม และ เหรียญเงิน ท่าเตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี การแข่งขันว่ายน้ำ Swimfanclub Swimming Cup 2023 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ 윈도우7 롤업. 2566 ณ สระว่ายน้ำ Im Park ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จ.สมุทรปราการ VIEW MORE PHOTOS Download Touhou About

Read more

ภาษาอังกฤษ เสริมปัญญา อันดับ 5 ของประเทศ

AchievementsLatest News

Free download of Kanji fonts ด.ช.ณัฐพัชร์ สัตย์เพริศพราย ป.5/5 ได้รับโล่รางวัล เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร อันดับที่ 5 ของประเทศ 74 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน การทดสอบความรู้ General English Proficiency Test (สอบออนไลน์) วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ Download Euro Truck. 2566 VIEW MORE PHOTOS Firmware

Read more

แสดงความสามารถการเดินแบบ

AchievementsLatest News

Super-fast download of Ma Young-jeon ด.ช.ศุภวัฒน์ อินทรสุวรรณ์ ป.4/1 ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ แสดงความสามารถบนเวที งาน “มหกรรมพิฆเนศศาสตร์ มหาคณปติคเณศจตุรถี ครั้งที่ 2” เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ graphpad prism 5 다운로드. 2566 ณ ลานหน้าห้างฟอร์จูนทาวน์ กรุงเทพมหานคร VIEW MORE PHOTOS Auction Gothic

Read more

นักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยม

AchievementsLatest News

힘을내요 슈퍼파월 리믹스 ด.ช.สุทธิภัทร จารึกฐิติ ป.4/4 แข่งขันว่ายน้ำได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ – Baan Phu Waan Championship ครั้งที่ 2 ได้รับ 3 เหรียญทองแดง ท่ากบ 25 เมตร ท่ากรรเชียง 25 เมตร และท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ Download picasa photos. 2566 ณ สระว่ายน้ำบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม – รายการ Blitz Swimming Competition ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชนะเลิศอันดับ 10 รุ่นอายุ 10 ปีชาย 1 เหรียญทอง ท่ากบ 25 เมตร

Read more

วาดภาพนิทรรศการศิลปะ

AchievementsLatest News

Download mp3 aspiring to labor ด.ช.อับดุลเลาะห์ อินเด ป.4/4 ได้รับเกียรติบัตรรางวัล KANAGAWA PRIZE การแข่งขันวาดภาพงานนิทรรศการศิลปะ KANAGAWA BIENNIAL WORLD CHILDREN’S ART EXHIBITION ครั้งที่ 22 ชื่อภาพ Happy Farmer เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ 파이어 폭스 모바일. 2566 จัดที่คานากาวะ ประเทศญี่ปุ่น VIEW MORE PHOTOS 화웨이 앱

Read more

ฝ่ายปกครองจัดโครงการห้องเรียน 5 ส. ระดับมัธยมศึกษา

AchievementsLatest News

Download the wiflash subtitles ฝ่ายปกครองโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดโครงการห้องเรียน 5 ส kbs 다시듣기 다운로드. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการดูแล จัดระบบ ระเบียบ รักษาสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีความเรียบร้อยเหมาะสม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งผลการตรวจประเมินระดับมัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ไม่เรียงลำดับคะแนน) มีดังนี้ เกณฑ์ดีมาก คะแนนร้อยละ 90 มีจำนวน 4 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2   เกณฑ์ดี คะแนนร้อยละ 80-89 มีจำนวน 23 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

Read more

สังคมเสริมปัญญา ครั้งที่ 27 ระดับมัธยมศึกษา

AchievementsLatest News

Download Hancom Neo ผลการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษา ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด   ด.ช.จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ม.1/1 สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 8 ของประเทศ อันดับที่ 1 ของภาค และอันดับที่ 1 ของโรงเรียน ด.ช.ศิรสิทธิ์ กุลพรศิริกุล ม.1/2 สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร และอันดับที่ 2 ของโรงเรียน ด.ช.ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ม.2/3 สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร และอันดับที่ 1 ของโรงเรียน นายนนทพัทธ์ อัศวกิจธนานนท์ ม.4/1 สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร และอันดับที่ 1

Read more

1 ใน 10 ผู้ชนะเลิศประกวดหนังสั้น DBGYFF 2023 ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย

AchievementsLatest News

Battleship Girl นักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้สร้างสรรค์และส่งผลงานหนังสั้น เรื่อง “A Path of Faith Through Love : ทางเดินของความเชื่อมั่นด้วยความรัก” เข้าประกวดกิจกรรม Don Bosco Global Youth Film Festival 2023 Season 2 : DBGYFF 2023 หัวข้อ “ความรักสร้างสันติสุขและความเป็นหนึ่งเดียวกัน” (Love builds Peace & Solidarity) ซึ่งเป็นการประกวดหนังสั้นเยาวชนครอบครัวซาเลเซียนระดับโลก จัดโดยแผนกสื่อมวลชนซาเลเซียนระดับโลก   ทั้งนี้มีผลงานผู้เข้าประกวดหนังสั้นซึ่งเป็นเยาวชนครอบครัวซาเลเซียนกว่า 40 ประเทศทั่วโลก จำนวน 540 เรื่อง และผ่านการคัดเลือกจำนวน 52 เรื่อง ซึ่งผลงานของนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็น 1 ใน 52 เรื่อง โดยมีการตัดสินและประกาศผลการประกวด ระหว่างวันศุกร์ที่ 13 ถึงวันเสาร์ที่

Read more

แชมป์ฟุตบอล รุ่นอายุ 13 ปี

AchievementsLatest News

Select a selection of solitaire ด.ช.พิชญะ จันทรวิมล ม.1/5 แข่งขันฟุตบอล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการ Music Mini CUP U13 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ Download quickbit. 2566 ณ สนามฟุตบอล Music Stadium จ.นนทบุรี และชนะเลิศ รายการ W.T. Junior League 2023 (U13) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ cpu-z 다운로드. 2566 ณ สนามฟุตบอลเอมพันธ์สปอร์ต จ.นนทบุรี VIEW MORE PHOTOS

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School