แชมป์วงดนตรี Acoustic ฉลองนักบุญดอมินิก

Achievements

Download Edenguns เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลการประกวดวงดนตรี Acoustic ฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ปีการศึกษา 2559 โล่รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพงศกร พงษ์วชิรินทร์ ม.6/4, นายณัฐชนน พนมวนาภิรัต ม.6/4, นายพงศภัทร จันทะพันธ์ ม.6/4 และ นายณฤกษ์  พรพัฒน์กุล ม.6/4

Read more

เหรียญทองว่ายน้ำ

Achievements

Download Hansel Excel ด.ช.ปัญกร สุวรรณโชติ ป.6/5 แข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 15 รุ่น 11 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้รับ 1 เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตรอันดับ 1 ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และเกียรติบัตรอันดับ 5 ท่ากรรเชียง 50 เมตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเตรียมทหาร

Read more

Honda Super Idea Contest 2016

Achievements

공부와락 다운로드 การประกวดผลงานทางจินตนาการ โครงการ Honda Super Idea Contest 2016 “คิด(ส์) กระหึ่มโลก” มีนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2 คน ผ่านเข้ารอบ 70 คน และได้ร่วมกิจกรรม Workshop เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 : ด.ช.สิรวิชญ์ มั่งมี ป.3/3  และ ด.ช.กันตณัฐ อาชาไนย ป.3/6

Read more

เข้ารอบ 50 คนสุดท้าย Toon Talent Season 1

Achievements

모바일 gta4 다운로드 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลนักเรียนที่เข้ารอบระดับชั้นประถมศึกษาเข้ารอบ 50 คนสุดท้าย จากการประกวดวาดภาพต่อเติมจินตนาการหัวข้อ “สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์คในฝัน” กับโครงการ Toon Talent Season 1 จัดโดย สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์ค อเมโซน ได้รับเกียรติบัตร และบัตรสมนาคุณ จำนวน 6 คน : ด.ช.ธีเดช  ธวัชนันทชัย ป.3/2, ด.ช.เมธัส  ฉัตรตระกูล ป.3/3, ด.ช.ธัญชนน  เสนาดี ป.3/5, ด.ช.จิรภัทร  ชิวารักษ์ ป.5/3, ด.ช.พสิษฐ์  จิวัธยากูล ป.5/5 และ ด.ช.ธนัฐ  ธวัชนันทชัย ป.5/6

Read more

รองแชมป์ Bangkok Bible Contest

Achievements

핀터레스트 이미지 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ตัวแทนนักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมการแข่งขันการตอบคำถามพระคัมภีร์ “Bangkok Bible Contest” ครั้งที่ 2 แข่งขันทีมละ 2 คน ณ บ้านผู้หว่าน  อ.สามพราน จ.นครปฐม ผลมีดังนี้ รองชนะเลิศอันดับ 2 (จากผู้แข่งขัน 33 ทีม) ได้รับเกียรติบัตร, พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ และเงินรางวัล 1,000 บาท : ด.ช.วชิรวิทย์ วงษ์วิไลวารินทร์ ป.6/1 และ ด.ช.ภูมิฤท อำมฤคโชค ป.6/1 ได้รับเกียรติบัตรคะแนนการแข่งขันผ่านร้อยละ 70 : ด.ช.กุลเสฏฐ์ นทีทองรุ่งศักดิ์ ป.5/1, ด.ช.โชคชัย อัศวพรชัย ป.5/4, ด.ช.นภัทร ยนปลัดยศ ม.1/2, ด.ช.ภาสกร ธาดาประทีป ม.1/4, ด.ช.วงศ์วิสุทธิ์ ประจักษ์วิทย์

Read more

ว่ายน้ำบอสโกพิทักษ์

Achievements

uci ผลการแข่งขันว่ายน้ำบอสโกพิทักษ์แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ จ.นครปฐมมีดังนี้ ด.ช.ธนบดี ศรีสุริยะปพน ป.4/6 ได้รับ 3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง รุ่น 9 ปีชาย อยู่อันดับที่ 4 ของรุ่น ด.ช.กุลภัทร์ แก่นไทย ม 광개토태왕 전편 다운로드.1/5 ได้รับ 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน รุ่น 13 ปีชาย อยู่อันดับที่ 4 ของรุ่น

Read more

ค่ายอัจฉริยภาพทางวิทย์-คณิต

Achievements

Download the song by Seokyung สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ด.ช.ปัณณ์ อรุณศิริวงศ์ ป.4/1, ด.ช.ภทรธร ไพศาขมาศ ป.4/1, ด.ช.วงศ์วรัณ อุปวงษ์ ป.4/1, ด.ช.วีรอัศว์ ลิ้มไพบูรณ์ ป.4/1, ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.4/2 และ ด.ช.ภวิศ วิวัฒนาประสิทธิ์ ป.6/1

Read more

รองชนะเลิศยิงปืน

Achievements

우분투 16.04 ด.ช.ปุณณพัฒน์ บางเทศธรรม ม.3/5 เข้าร่วมการแข่งขันยิงปืน SUPHANBURI SHOOTING ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ สนามยิงปืนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปืนยาวลูกซอง SPEED AUTO มือใหม่, ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปืนยาว .22 รณยุทธ มือทั่วไป และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปืนสั้น MINI IPSC Download the volume. มือทั่วไป

Read more

ศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์

Achievements

oracle odbc 드라이버 다운로드 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบประกาศนียบัตรแก่ นายปัณณทัต  จิตตกูล ม.4/1, นายปุณยวัจน์  วอง ม.4/2 และ นายพรรษา  แซ่อื้อ ม.5/2 ในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ณ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ Okayama University ระหว่างวันพุธที่ 3 ถึงวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559

Read more

รองชนะเลิศถ้วยพระราชทานการแข่งขันยิงปืน

Achievements

Download the main video ด.ช.ปุณณพัฒน์ บางเทศธรรม ม.3/5 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันยิงปืนชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท ปืนยาว .22 ไรเฟิลรณยุทธ (เลดี้ & จูเนียร์) ระหว่างวันเสาร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ สนามยิงปืนมณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรี

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School