มอบเกียรติบัตร SAVIO CHORUS ประจำปี 2565

AchievementsLatest News

카지노 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ และคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชุมนุม SAVIO CHORUS ประจำปีการศึกษา 2565 ที่มีความสามารถด้านการขับร้องบทเพลงประสานเสียง และช่วยเหลืองานกิจกรรมต่าง ๆ ในฝ่ายกิจการนักเรียน และงานอภิบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS Pass of Exile Hangul Download the tourist bus medley mp3 인텔 그래픽카드 드라이버 I’m happy to see Winnie the Pooh

Read more

SD Spelling Bee Competition 2022 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

AchievementsLatest News

포켓몬스터 개조버전 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลแก่นักเรียนที่แข่งขันสะกดคำ “SD Spelling Bee Competition 2022” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผลการแข่งขันดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รางวัลชนะเลิศ                      ได้แก่ นายปัณณวัฒน์ สิมะสุวรรณรงค์ ม.4/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        ได้แก่ นายชินะ กิติยาณัณท์ ม.4/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        ได้แก่ นายกานต์เทพ วงษ์ทรัพย์ทวี ม.4/1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รางวัลชนะเลิศ                      ได้แก่ นายณัทสพล จินจา ม.5/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        ได้แก่ นายศุภกร ตัณฑะประสาสตร์

Read more

รองแชมป์ ENGLISH PUBLIC SPEAKING CONTEST

AchievementsLatest News

classic game นายจิรัฏฐ์ อุ่นจิตติกุล ม.5/4 ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขัน ENGLISH PUBLIC SPEAKING CONTEST ครั้งที่ 1 จัดโดย สโมสรโรตารีสาทร เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ VIEW MORE PHOTOS Download excel 2016 한컴오피스 2018 가정 및 학생용 Download english for proficiency 로마인이야기 다운로드

Read more

ซ.ด. “Pony Cup” รองแชมป์ประกวดวงดนตรีสากล

AchievementsLatest News

최고 친구 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสากล “วง Pony Cup” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ในกิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ “SPSM Open House 2023 เปิดบ้านพหุปัญญา 36 วิชาเอก” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้แก่ นายชยุต พุ่มพวง ม.4/1 นายมหานคร จรูญชาติ ม 마크 포지 다운로드.4/5 นายพชรพล ถิ่นทัพไทย ม.6/4 นายกิตติพิชญ์ นันทหาญ ม.6/4 และ นายศักย์ศรณ์ เตชะทัศนสุนทร ม.6/4 โดยมีมาสเตอร์พิทยา สมบูรณ์ชัย เป็นครูที่ปรึกษา VIEW MORE PHOTOS

Read more

เหรียญเงินการแข่งขันโววินัม

AchievementsLatest News

우리아이가 달라졌어요 ด.ช.นิติธร แสงชมภู ป.6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตรการแข่งขัน VOVINAM FORTUNE TOWN INVITATION 2022 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม อาคารฟอร์จูนทาวน์ VIEW MORE PHOTOS 테크 로맨서 교통지도 다운로드 Capture free Download the drama boyfriend

Read more

แสดงดนตรีงานกาชาด 2565

AchievementsLatest News

윈도우 10 정품인증 ด.ช.อนรรฆวี ทรงพัฒนาศิลป์ ป.2/2 แสดงความสามารถทางด้านดนตรีร่วมกับศิลปินจากค่าย WHITELINE MUSIC และ คุณเก่ง ธชย ประทุมวรรณ รองแชมป์ THE VOICE ALL STAR ในงานกาชาด ประจำปี 2565 (Red Cross Fair 2022) “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” ณ เวทีกลางงานกาชาด เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ สวนลุมพินี VIEW MORE PHOTOS Download Sudden Attack Dual League ebs 오디오북 다운로드 html hwp 파일 다운로드 이것은 실화다

Read more

บาสเกตบอล S.D. CUP 2022 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

AchievementsLatest News

Download the General Rephase คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัล พร้อมเหรียญและของรางวัล สำหรับนักเรียนที่แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล S.D Download The Sound of Mind. CUP 2022 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ณ สนามบาสเกตบอล ลานมาโกเน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS Download hdclone

Read more

รองชนะเลิศตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

AchievementsLatest News

일 빵빵 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันตอบปัญหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น “สนุกวิทย์พิชิตสมอง” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท ในกิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ “SPSM Open House 2023 เปิดบ้านพหุปัญญา 36 วิชาเอก” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้แก่ – นายนนทพัทธ์ อัศวกิจธนานนท์ ม.3/1 – ด.ช.แสงแรก สุวรรณรพ ม.3/1 – ด.ช.พีรดนย์ การพิสิฐฏ์ ม.3/1 โดยมีมาสเตอร์วทัญญู ศรีทอง เป็นผู้ควบคุมทีม VIEW MORE PHOTOS 아이폰 동영상 갓오곡 다운로드 Download Homemate 달밤체조 2015

Read more

รองชนะเลิศวาดภาพระบายสี

AchievementsLatest News

롤러코스터 타이쿤3 다운로드 นายธนดล ศุภพิโรจน์ ม.5/4 ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ก้าวสู่ 2030 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS) มหกรรมวิชาการ BCC Scholar Market เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 170 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย VIEW MORE PHOTOS 워드 체험판 Morning Canon Daum cleaner npdf 64 다운로드

Read more

รางวัลชมเชยร้องเพลงภาษาอังกฤษ

AchievementsLatest News

아시아눅스 นายณราเมศ ทีฆธนานนท์ ม.4/1 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย พร้อมเงินรางวัล 500 บาท จากการแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ English Singing Contest 2022 มหกรรมวิชาการ BCC Scholar Market เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 170 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย VIEW MORE PHOTOS divorce papers 삼탈워 Download The Free Maple Story Download King of Fighter

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School