ลูกเสือจราจรจิตอาสา

ActivitiesLatest News

헝그리샤크 에볼루션 เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ มอบเครื่องหมายแบดจ์ลูกเสือจราจรจิตอาสาแก่ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จำนวน 13 คน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในโรงเรียนเป็นอย่างดี ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โถงอาคารมารีย์ฯ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS 자본론 Boss 1999 카렌다 맞고 Download partition Wizard

Read more

ครอบครัวเซนต์ดอมินิกร่วมชื่นชมยินดีกับคณะซาเลเซียน โอกาสที่ภราดาอาร์เตมีเด ซัตตี ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ

ActivitiesLatest News

ms-dos 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ แนะนำชีวประวัติ บอกเล่าเรื่องราว ขั้นตอนสู่การเป็นนักบุญของภราดาอาร์เตมีเด ซัตตี สมาชิกครอบครัวซาเลเซียนที่จะได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ ให้แก่คุณครู และนักเรียน ระหว่างวันศุกร์ที่ 9 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล   นักบุญอาร์เตมีเด ซัตตี (St java jar 다운로드. Artemide Zatti) ภราดาซาเลเซียนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นบุญราศีจะได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ที่พระมหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม   ภราดาอาร์เตมีเด ซัตตี หรือ บราเดอร์ซัตตี เป็นผู้จัดการโรงพยาบาลนักบุญโยเซฟแห่งเวียดมา ประเทศอาร์เจนตินา  โรงพยาบาลแห่งนี้ช่วยเหลือผู้ป่วยทุกคนที่อยู่ในเมืองโดยเฉพาะคนยากจน  ท่านไม่เพียงต้อนรับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเท่านั้น  แต่ยังใช้จักรยานคู่ใจเพื่อออกไปเสาะหาคนเจ็บป่วยที่ไม่มีโอกาสเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วย   ท่านเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่าย สุภาพ และทำงานหนัก “บิดาของคนจน” ชื่อเสียงของ

Read more

ครอบครัวเซนต์ดอมินิก ชมละครเวที “A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ”

ActivitiesLatest News

페북 메신저 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดแสดงละครเวที โอกาสฉลองการก่อตั้งโรงเรียนครบ 60 ปี ในชื่องาน “เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60 ปี” เรื่อง “A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ” โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คุณพ่ออนุชา ไชยเดช เลขาธิการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ผู้ปกครอง สมาชิกครอบครัวเซนต์ดอมินิก คณะผู้บริหารและนักเรียนจากโรงเรียนพระแม่มารี สาทร คุณครูและนักเรียนจากวิทยาลัยดอนบอสโก กรุงเทพ ร่วมชมการแสดง เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม S.D Naruto vs Bleach 2.6. Auditorium อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล สำหรับการแสดงละครในวันนี้เป็นการแสดงรอบที่ 15 (รอบสุดท้าย) ที่ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทุกท่าน “A

Read more

ป.1-6 ชมละครเวที “A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ”

ActivitiesLatest News

openssh 최신버전 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดแสดงละครเวที โอกาสฉลองการก่อตั้งโรงเรียนครบ 60 ปี ในชื่องาน “เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60 ปี” เรื่อง “A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ” โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมชมการแสดงพร้อมให้ข้อคิดแก่คุณครูและนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ที่เข้าชม เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม S.D day you eat out. Auditorium อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล “A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ” คือเรื่องราวความทรงจำ มิตรภาพของครอบครัวเซนต์ดอมินิกที่ไม่เคยห่างหาย โรงเรียนเซนต์ดอมินิกของเราได้บ่มเพาะเยาวชนผู้เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ดอมินิกให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ และเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าของชีวิตที่รู้จักให้

Read more

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกรับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพจาก สช.

ActivitiesLatest News

Crying Man เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายในจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สยาม ปิยะนราธร เยี่ยมชมโรงเรียน ตลอดจนให้คำแนะนำในงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี VIEW MORE PHOTOS 엑스마키나 그래미 어워드 2019 다운로드 bios 헤드윅

Read more

ม.1-6 ชมละครเวที “A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ”

ActivitiesLatest News

wget 웹사이트 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดแสดงละครเวที โอกาสฉลองการก่อตั้งโรงเรียนครบ 60 ปี ในชื่องาน “เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60 ปี” เรื่อง “A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ” โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ ผู้รับผิดชอบ SYM ประเทศไทย คุณพ่อวิเชียรแสง กองตระกูลดี คณะกรรมการฝ่ายงานอภิบาลเยาวชนระดับแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย และ อาจารย์สยาม ปิยะนราธร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมชมการแสดงพร้อมให้ข้อคิดแก่คุณครูและนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ที่เข้าชม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม S.D concept reader. Auditorium อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล “A

Read more

มอบเหรียญพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

ActivitiesLatest News

무비메이커 2012 한글판 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ พร้อมด้วยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล และผู้แทนคณะผู้บริหาร มอบเหรียญที่ระลึกพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ที่ได้รับการอธิษฐานภาวนาประกอบพิธีเสกโดยพระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช สมณประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในโอกาสฉลองการก่อตั้งโรงเรียนเซนต์ดอมินิกครบ 60 ปี “เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60 ปี” โดยมอบให้นักเรียนทุกคนผ่านคุณครูประจำชั้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ ลานมาโกเน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS 금영노래방 신곡 다운로드 안드로이드 html 렉시의 행복레시피 다운로드 꿀뷰5 다운로드

Read more

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 เหรียญทองแดง ระดับภูมิภาค

ActivitiesLatest News

마루마루 뷰어 다운로드 SD ConneX แอปพลิเคชันของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค” รางวัลระดับเหรียญทองแดง เรื่อง นวัตกรรมบริการการศึกษา จุดเดียวจบ ครบด้วยแอปพลิเคชัน SD ConneX จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 สำหรับ SD ConneX เป็นแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งาน และเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เชื่อมโยงบัตรนักเรียน สามารถเติมเงิน ชำระค่าใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ คิวอาร์โคด บัตรเครดิต และผ่าน Mobile banking app ตรวจสอบ และแสดงการใช้จ่ายเงินในโรงเรียน “SD ConneX เชื่อมโยงข้อมูล มิติใหม่ของการสื่อสาร เพื่อครอบครัวเซนต์ดอมินิก” สามารถดาวน์โหลด SD ConneX ได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ IOS และ

Read more

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 เหรียญทองแดง ระดับภูมิภาค

ActivitiesLatest News

Vietnamese keyboard ACC Model นวัตกรรมของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 “ระดับภูมิภาค” รางวัลระดับเหรียญทองแดง เรื่อง ACC Model ทุกพื้นที่คือการเรียนรู้ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นวัตกรรม ACC Model ทุกพื้นที่คือการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาผู้เรียนและผู้สอนสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย A = All space All learning ทุกสถานที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ปรับพื้นที่ให้ใช้งานได้มากขึ้น C = Classroom plug-in ทุกห้องเรียนสามารถรองรับเทคโนโลยีทุกรูปแบบ C = Creative Hub พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ด้านอารมณ์และจิตใจแก่นักเรียน ผ่านทางห้องการแสดง ศิลปะ ดนตรี ขับร้อง VIEW MORE PHOTOS 견적서 무료

Read more

สัมมนาชีวิตจิตนักบุญฟรังซิสแห่งซาลส์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2022 โอกาสครบ 4 ทศวรรษแห่งมรณกรรมของนักบุญฟรังซิสแห่งซาลส์

ActivitiesLatest News

Download your payment statement คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก พร้อมกับคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เข้าร่วมการสัมมนาชีวิตจิตนักบุญฟรังซิสแห่งซาลส์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2022 โอกาสครบ 4 ทศวรรษแห่งมรณกรรมของนักบุญฟรังซิสแห่งซาลส์ (Saint Francis de Sales) “ทำทุกอย่างด้วยความรัก ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นด้วยการฝืนใจ” โดยได้รับเกียรติจาก Rev.Professor Fr.Wim Collin, SDB 자바 스크립트 파일 강제., (Professor of History and Spirituality di San Francesco di Sales at the Salesian Pontifical University – UPS) เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีผู้แทนสมาชิกในเครือซาเลเซียนจากกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศไทย และสมาชิกซาเลเซียนจากประเทศเวียดนาม

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School