รางวัลชมเชย DOMINO CHALLENGE

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขัน กล้า!!ท้าล้ม DOMINO CHALLENGE ครั้งที่ 1 ระหว่างวันเสาร์ที่ 5 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม แข่งขันทีมละ 5 คน ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาท ดังนี้
– ทีม S.D. 1 : นายภูมิ จารุวิริยะรุ่ง ม.5/1, นายปภพ ศรีสุตา ม.5/1, นายต้นฉบับ จรูญโรจน์ ม.5/1, นายจักรภัทร เบญจาศุภวรรณ ม.6/2 และ นายวรากร สิทธิเนตรสกุล ม.6/2
– ทีม S.D. 2 : นายปฏิพัทธ์ ดลตระกูล ม.5/1, นายนันท์นภัส สิงหพันธ์ ม.6/1, นายวงศ์วรัณ ประจักษ์วิทย์ ม.6/2, นายปาฏิหาริย์ นวราช ม.6/5 และ นายกษิดิศ นันทนสิริวิกรม ม.6/5

Related Posts

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School