ทดสอบความรู้สังคม บ.เสริมปัญญา

ผลการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2560 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด

 • นายปรณินทร์ ชัยชาญชีพ ม.4/1 อันดับ 1 ของจังหวัด
 • นายณภัษ แต้ไพบูลย์ ม.4/1 อันดับ 4 ของจังหวัดและภาค
 • นายจิรภัทร ธุวจิตต์ ม.4/1 อันดับ 4 ของจังหวัดและภาค
 • นายนนทกานต์ ลิขิตทัศนวัฒน์ ม.4/3 อันดับ 3 ของจังหวัดและภาค
 • นายธัชธน จุลพลัง ม.5/1 อันดับ 1 ของจังหวัด
 • นายจงเจตน์ คัมภีริชยา ม.5/1 อันดับ 4 ของจังหวัดและภาค
 • นายปุญญพันธุ์ พิริปุญโญ ม.5/1 อันดับ 4 ของจังหวัดและภาค
 • นายสุวิจักขณ์ ภูอำไพพงษ์ ม.5/2 อันดับ 4 ของจังหวัดและภาค
 • นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.5/5 อันดับ 1 ของประเทศ
 • นายศรัณย์กร อาจหาญ ม.5/5 อันดับ 1 ของภาค
 • นายจิณณ์ ดวงมณี ม.6/2 อันดับ 5 ของจังหวัดและภาค
 • นายจิรทีปต์ ศรีวชิโรบล ม.6/3 ได้อันดับ 1 ของจังหวัด
 • นายก้องภพ บุตรรินทร์ ม.6/3 อันดับ 5 ของจังหวัดและภาค

Related Posts

รองแชมป์ลีลาศ ม.2
Achievements, Latest News
รองแชมป์ลีลาศ ม.2

ด.ช.อาแฟนดี่ย์ แวอุเซ็ง ม.2/2 ตัวแทนนักกีฬาลีลาศในสังกัดสมาคมลีลาศแห่งประเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School