วิทยาศาสตร์ ASMO THAI

โครงการการแข่งขันวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2017 ASMO THAI SCIENCE & MATH COMPETITION 2017 โดย ASMO THAI วิชาวิทยาศาสตร์

  • เหรียญทอง : ด.ช.ภวัต ลีชาแสน ป.6/1
  • เหรียญเงิน : ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต์ ป.4/1 และ ด.ช.ธนกฤต ไตรวุฒิ ป.6/1
  • เหรียญทองแดง : ด.ช.ธีทัต มิตรพันธ์ ป.3/6, ด.ช.รวิกิจ จารุวิเศษศรี ป.4/3 และ ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.5/1
  • ชมเชย : ด.ช.พีรวิชญ์ ขนอนเวช ป.3/6, ด.ช.สิปปวิชญ์ สุขปาณี ป.4/1, ด.ช.คีริน โลหะอนุกูล ป.4/1, ด.ช.พจกิจ อธิศัยตระกูล ป.4/1, ด.ช.ณกรณ์ ตั้งใจตรง ป.4/3, ด.ช.วงศ์วรัณ อุปวงษ์ ป.5/1, ด.ช.หฤษฎ์ ไตรญาณ ป.5/3 และ ด.ช.ปัณณภพ นิพนธ์กิจ ป.6/1

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School