เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผลการแข่งขันมีดังนี้

            ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

–   ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท : ด.ช.พลภูมิ  วงษ์วิไลวารินทร์ ป.6/1 และ ด.ช.นันทกร  วิชากรกุล ป.6/1

–   เข้ารอบเจียระไนเพชร : ด.ช.ภทรธร  ไพศาขมาศ ป.6/1, ด.ช.อภิภู นันทไพฑูรย์ ป.6/1 และ ด.ช.ศิษฎิเจฏฐ์  สี่พยัคฆ์ ป.6/2

            – ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  • ด.ช.ศุภชัย ศรีวรรณวิทย์ ม.2/1 ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 86
  • ด.ช.กฤตเมธ ช้างเผือก ม.3/2 คะแนนผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 22 พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
  • ด.ช.ชญานนท์ วารีเกษม ม.3/2 คะแนนผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 55

–   เข้ารอบเจียระไนเพชร : ด.ช.ชนวีร์ น้อยม่วง ม.1/1 และ ด.ช.ธันยธรณ์ เลิศรัตนศาสตร์ ม.2/2

            – ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.6/5 ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 93

–   เข้ารอบเจียระไนเพชร : นายธิติ ตันพิสุทธิ ม.4/1, นายปรณินทร์  ชัยชาญชีพ ม.5/1, นายจิรภัทร  ธุวจิตต์ ม.5/1 และ นายธัชธน  จุลพลัง ม.6/1

 

Related Posts

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School