รางวัลชมเชยนักออกแบบรุ่นเยาว์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดนักออกนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12 (Grand Sport Teenage Designer Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ เสื้อกีฬาและรองเท้ากีฬา โดยนายบุญชัย อัศวพรชัย ม.6/1 ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลชมเชย ประเภทเสื้อกีฬา จากผู้ส่งผลงานทั้งหมด 1,121 ผลงาน เข้าร่วมกิจกรรมแคมป์เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างแรงบันดาลใจเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก และ คุณธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ประธานโครงการฯ ให้เกียรติมอบรางวัล เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

Related Posts

รองชนะเลิศ  LINE Hackathon 2019
Achievements, Latest News
รองชนะเลิศ LINE Hackathon 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกวดการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานบน LINE Platform ทีม

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School