รองชนะเลิศ LINE Hackathon 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกวดการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานบน LINE Platform ทีม FaSAC ด้วยการสร้างอุปกรณ์ IoT สำหรับตรวจสอบสุขภาพของต้นไม้ที่ปลูกได้อย่างง่ายได้ผ่าน LINE แอปร่วมกับการเขียนโปรแกรมบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อรับส่งค่าของ sensor ความชื้นในดิน แล้วแจ้งเตือนบน LINE Platform ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ในงาน LINE Hackathon 2019 ระหว่างวันเสาร์ที่ 14 ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ LINE Company (Thailand) Limited นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ : นายสรอัฑฒ์ แก้วปานกัน ม.5/1, นายศิริวัจน์ ตรังคานุวัฒน์ ม.6/1 และ นายกานต์ ศุกระกาญจน์ ม.6/3 โดยมีนางสาวจุฑามาศ คงอภิรักษ์ นายพรภวิษย์ เจตวัฒนะ และนายพันเทพ กู่นอก เป็นครูที่ปรึกษา

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School