รองแชมป์ Bangkok Bible Contest

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ตัวแทนนักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมการแข่งขันการตอบคำถามพระคัมภีร์ “Bangkok Bible Contest” ครั้งที่ 2 แข่งขันทีมละ 2 คน ณ บ้านผู้หว่าน  อ.สามพราน จ.นครปฐม ผลมีดังนี้

  • รองชนะเลิศอันดับ 2 (จากผู้แข่งขัน 33 ทีม) ได้รับเกียรติบัตร, พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ และเงินรางวัล 1,000 บาท : ด.ช.วชิรวิทย์ วงษ์วิไลวารินทร์ ป.6/1 และ ด.ช.ภูมิฤท อำมฤคโชค ป.6/1
  • ได้รับเกียรติบัตรคะแนนการแข่งขันผ่านร้อยละ 70 : ด.ช.กุลเสฏฐ์ นทีทองรุ่งศักดิ์ ป.5/1, ด.ช.โชคชัย อัศวพรชัย ป.5/4, ด.ช.นภัทร ยนปลัดยศ ม.1/2, ด.ช.ภาสกร ธาดาประทีป ม.1/4, ด.ช.วงศ์วิสุทธิ์ ประจักษ์วิทย์ ม.2/1, ด.ช.ณัฐกฤษณ์ ไทยเจริญพร ม.2/2, นายจิตรพล พูลวิทยกิจ ม.6/1 และ นายปริญธร โมนัยกุล ม.6/5

Related Posts

ทดสอบความรู้พระวรสาร
Achievements, Latest News
ทดสอบความรู้พระวรสาร

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดทดสอบความรู้พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น ประจำปีการศึกษา 2562

แข่งขันทักษะลูกเสือ
Achievements, Latest News
แข่งขันทักษะลูกเสือ

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ณ

คณิตคิดเร็ว
Achievements, Latest News
คณิตคิดเร็ว

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ณ

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School