นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ

AchievementsLatest News

download mrm กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนายณัฐภัทร เจริญวงศ์พานิช ม.5/1 และ นายวรวัตร เพิ่มพงศาเจริญ ม.5/1 แข่งขันการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ประเภททีม ได้รับรางวัลชมเชย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา VIEW MORE PHOTOS Download The Juvo Design Download Good Morning Pops 아파치 파일 Download Kuro senior and black mansion

Read more

พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่ 3

ActivitiesLatest News

잘난체 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่ 3 เพื่อเป็นการเทิดเกียรติแด่ท่านนักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานในพิธี โดยหลังจากจบพิธีแล้ว มีการแสดงดนตรีเทิดเกียรตินักบุญยอห์น บอสโก โดยวงดนตรีของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งหลังจบการแสดง คุณพ่ออธิการ ได้มอบเกียรติบัตรแก่วงดนตรีที่ได้รับรางวัลจากการประกวด SD MUSIC CONTEST ครั้งที่ 5 VIEW MORE PHOTOS 서커스 매직 유랑단 epub 책 다운로드 Download Ecolink ms sql server 2008 다운로드

Read more

พิธีตรีวารวันที่ 2

ActivitiesLatest News

Download the Gantz comics โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่ 2 เพื่อเทิดเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานในพิธี จากนั้นมีการแสดงดนตรีเทิดเกียรตินักบุญยอห์น บอสโก ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จากการประกวด SD MUSIC CONTEST ครั้งที่ 5 VIEW MORE PHOTOS 일러스트 2017 cts 다운로드 ecm 다운로드 퀸 앨범

Read more

พิธีรับศีลกำลังของนักเรียนคาทอลิก

ActivitiesLatest News

Hanshow 2018 free งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้นำนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.5 จำนวน 6 คน ป.6 จำนวน 16 คน และ ม.1 จำนวน 2 คน รวม 24 คน เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญยอห์น บอสโก และพิธีรับศีลกำลังของนักเรียนเซนต์ดอมินิก ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS adobe acrobat professional Hill’s Eyes Download the flowers more than the spanish Alsong Music

Read more

งานวันผู้ปกครอง “ย้อนยุควันวาน บ้านและโรงเรียน”

ActivitiesLatest News

묵향 35 txt โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันผู้ปกครองในชื่อว่า “ย้อนยุควันวาน บ้านและโรงเรียน” เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 โอกาสนี้ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นอกจากนี้มีการแข่งขันเกม-กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ส่วนในภาคบ่ายเป็นการแสดงความสามารถอันหลากหลาย อาทิ การแสดงวงโยธวาทิต การแสดงโขนประยุกต์ การแสดงเต้นประกอบเพลงระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก VIEW MORE PHOTOS Download Movie Giant Download the iPhone files 콩알송 mp3 Pixiv Android

Read more

วิชาการ พัฒนาทักษะชีวิต

ActivitiesLatest News

adobe photoshop cc โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันวิชาการในชื่อว่า “วิชาการ พัฒนาทักษะชีวิต” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาทิ วรรณคดีครื้นเครง บรรเลงเพลงพื้นบ้าน, สถานการณ์จำลอง “Margherita Market”, 100 ปี ธงชาติไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงความสามารถของนักเรียนในรูปแบบต่างๆ การเปิดซุ้มร้านค้าโครงงานอาชีพของนักเรียนชั้น ม.5 ร้านเกมชั้น ม.6 และการออกร้านของผู้ปกครอง VIEW MORE PHOTOS chef 다운로드 Download the office toolkit 원네이션 I only downloaded the level-up text version

Read more

พิธีตรีวารวันที่ 1

ActivitiesLatest News

킹스맨 한글자막 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่ 1 เพื่อเทิดเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 โดยมีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก เป็นประธานในพิธี VIEW MORE PHOTOS Download Edenguns Download Photoshop cs2 Kizen 미러티브 테서렉트 ocr

Read more

คืนสู่เหย้า เราชาวเซนต์ดอมินิก

ActivitiesLatest News

Download the game of memories เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดงาน “คืนสู่เหย้า เราชาวเซนต์ดอมินิก” โดยปีนี้รุ่น 21 เป็นแม่งาน งานเริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ การอธิษฐานภาวนาขอพระพรสำหรับคณะผู้ใหญ่ คณะครู ศิษย์เก่าและครอบครัว จบแล้วเป็นพิธีวางพวงมาลา – ถวายดอกไม้สักการะนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ก่อนเข้าสู่บรรยากาศของงานซึ่งมีการมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล จากสมาคมฯ และศิษย์เก่าผู้มีจิตศรัทธา การมอบเงินให้สมาคมฯ เพื่อสมทบกองทุนคุณครูที่เกษียณอายุ กับกองทุนการศึกษาอูลลิอานาอนุสรณ์ พิธีมอบรางวัลบุคคลสมชาติปรารถนา ประจำปี 2560 พิธีรำลึกพระคุณครูที่สอนศิษย์เก่ารุ่น 21 การแสดงมินิคอนเสิร์ตของอิมเมจ สุธิตา ชนะชัยสุวรรณ งานจบลงด้วยพิธีมอบธงพันธกิจการเป็นแม่งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2562 แก่รุ่น 22 VIEW MORE PHOTOS 심장이 춤춘다 삼국지 신조조전

Read more

คณิตศาสตร์เหรียญทอง

AchievementsLatest News

Bandi House ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต์ ป.4/1 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบุคคล THE 8th WORLD MATHEMATICS TEAM CHAMPIONSHIP 2017 (WMTC) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และเหรียญทอง ระดับชั้น ป.3-ป.4 การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 และ เหรียญทองแดง ระดับชั้น ป.4 THE 3rd MATH-ENG CONTEST (MEC) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร VIEW MORE PHOTOS 크롬 확장자 별 Download

Read more

คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎประถม

AchievementsLatest News

원광만세력 การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ระดับประถมศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี คะแนนผ่านเกณฑ์ : ด.ช.ณัฐธัญ มัธยมแก้ว ป.6/1 เข้ารอบเจียระไนเพชร : ด.ช.นำโชค สืบทอง ป.3/1, ด.ช.ชัยวิชญ์ จรัญเรืองธีรกุล ป.3/2, ด.ช.ณัฐพงศ์ อุทัยวนิชวัฒนา ป.3/3, ด.ช.พลภูมิ วงษ์วิไลวารินทร์ ป.5/1 และ ด.ช.ธนกฤต ไตรวุฒิ ป 스마트에디터 3.0 다운로드.6/1 VIEW MORE PHOTOS ps3 에뮬레이터 다운로드

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School