จับสลากแบ่งสีกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2566

크르노 크루세이드

ฝ่ายกิจการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรม จับสลากแบ่งสีกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนแต่ละห้องเรียน โดยมีคุณครูแม่สี นักเรียนประธานสี พร้อมคุณครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ rar decompression. 2566 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล

ครูแม่สี และประธานสี ปีการศึกษา 2566
สีฟ้า ครูแม่สี มาสเตอร์เทวฤทธิ์ ยิ้มช้อย
ประธานสี นายวราทิตย์ สุวรรณศร ม.6/3

สีแดง ครูแม่สี มาสเตอร์พรชัย ชัยชนะ
ประธานสี นายโชคชัย อัศวพรชัย ม.6/5

สีเหลือง ครูแม่สี มาสเตอร์สุรชัย ตันฑะเสน
ประธานสี นายจิรภัทร ชิวารักษ์ ม.6/4

สีเขียว ครูแม่สี มาสเตอร์นันทวัตร บัวประทุม
ประธานสี นายต้นสัก อาเคียม ม.6/2

สีประจำห้องเรียน ปีการศึกษา 2566
สีฟ้า ได้แก่ ป.1/1 ป.2/1 ป.3/4 ป.4/1 ป.5/2 ป.5/5 ป.6/1 ม.1/3 ม.2/2 ม.3/2 ม.3/4 ม.4/2 ม.5/1 ม.6/3

สีแดง ได้แก่ ป.1/3 ป.2/4 ป.3/2 ป.4/3 ป.5/4 ป.6/5 ม.1/2 ม.2/1 ม.2/5 ม.3/1 ม.4/4 ม.5/2 ม.5/5 ม.6/5

สีเหลือง ได้แก่ ป.1/2 ป.2/3 ป.3/1 ป.4/2 ป.5/3 ป.6/3 ป.6/4 ม.1/1 ม.2/4 ม.3/3 ม.4/3 ม.4/5 ม.5/3 ม.6/4

สีเขียว ได้แก่ ป.1/4 ป.2/2 ป.3/3 ป.4/4 ป.5/1 ป.6/2 ม.1/4 ม.1/5 ม.2/3 ม.3/5 ม.4/1 ม.5/4 ม.6/1 ม.6/2

진격의 거인 게임

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School