วิทยาศาสตร์นานาชาติ รอบแรก

AchievementsLatest News

fear 3 다운로드 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ผลดังนี้ – ด.ช.เติมปีติ อัศวเลิศลักษณ์ ป.5/1 รางวัลเหรียญทอง – ด.ช.วชิรวิทย์ อุทัยวนิชวัฒนา ป.6/3 รางวัลเหรียญเงิน – ด.ช.ฐิตพัฒน์ สุนทโร ป.6/1 รางวัลเหรียญทองแดง – ด.ช.วิรุฬห์ ธารินเจริญ ป.6/6 รางวัลเหรียญทองแดง VIEW MORE PHOTOS Download Gearfighter Shining pl sql Download the linux http file 벙커 1 특강

Read more

คณิตศาสตร์นานาชาติ รอบแรก

AchievementsLatest News

DeathNote the New World การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ผลดังนี้ – ด.ช.พลภูมิ วงษ์วิไลวารินทร์ ป.5/1 รางวัลเหรียญทอง – ด.ช.ณัฐธัญ มัธยมแก้ว ป.6/1 รางวัลเหรียญทอง – ด.ช.อดิพณ ศิรินันท์อนุกูล ป.6/1 รางวัลเหรียญเงิน – ด.ช.ฮิโรคิ ยามาอุจิ ป.6/4 รางวัลเหรียญเงิน – ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต์ ป.4/1 รางวัลเหรียญทองแดง – ด.ช.ภทรธร ไพศาขมาศ ป.5/1 รางวัลเหรียญทองแดง VIEW MORE PHOTOS 샤크라 맥스

Read more

เหรียญทองเทควันโด ป.1

AchievementsLatest News

chef 다운로드 ด.ช.ภาคิณ สุวรรณน้อย ป.1/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขัน THAI TAE OPEN INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP PRINCESS’S CUP 2017 ประเภทต่อสู้ CLASS B รุ่นอายุ 6 ปีชาย น้ำหนัก 20-23 กิโลกรัม เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ VIEW MORE PHOTOS Download the office toolkit 원네이션 I only downloaded the level-up text version 킹스맨 한글자막

Read more

ซาเลเซียนวิชาการ Online

AchievementsLatest News

Isaku 98 ศูนย์บริการศึกษาซาเลเซียนจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ Online ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ผลดังนี้ – ด.ช.ปัณณภพ นิพนธ์กิจ ป.6/1 โล่รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน – ด.ช.ณภัทร เกียรติปรุงเวช ป.6/1 โล่รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน – ด.ช.ธนกฤต ไตรวุฒิ ป.6/1 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ – ด.ช.รวิภาส นิพนธ์เจริญศรี ป.6/1 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ – ด.ช.สิปปกร มานิตราช ป.6/1 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ – ด.ช.ภวัต ลีชาแสน ป.6/1 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ – ด.ช.ณัฐธัญ มัธยมแก้ว ป.6/1 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ – ด.ช.ธิติพันธ์

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณและขอบคุณครูคำสอน

ActivitiesLatest News

구글 이미지 일괄 다운로드 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน พร้อมด้วยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ/เหรัญญิก หลังจบพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่รับศีลกำลัง และนักเรียนคาทอลิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 จากนั้นเป็นพิธีขอบคุณครูคำสอน ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ VIEW MORE PHOTOS 물품매매계약서 무료 Cool Novo 축적의 시간 webknight

Read more

วันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

ActivitiesLatest News

Download the in-store music โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโกผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียนวันกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ เมื่อวันพุธที่ 31มกราคม 2561 สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญยอห์น บอสโก การแสดงละครเทิดเกียรตินักบุญยอห์น บอสโก การแข่งขันตอบปัญหา “ปริศนาพ่อบอสโก” ของนักเรียนชั้น ป.1- ป.6 ตามด้วยพิธีกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ โดยมีผู้แทนครูและนักเรียน มอบของและดอกไม้แสดงความกตัญญูแด่คณะผู้ใหญ่ จากนั้นเป็นพิธีถวายเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก โดยคุณพ่ออธิการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ ถวายพวงมาลา จากนั้นคุณพ่ออธิการอ่านบทภาวนาถวายเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย นักเรียนได้สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแข่งขันกีฬา เกมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และลุ้นรางวัลมากมายกับเกมบิงโก VIEW MORE PHOTOS 갱스터리오 베가스 다운로드 행 아웃 무비메이커 윈도우7 카멜 그랬으면

Read more

รองแชมป์ฟุตบอล รุ่น 18 ปี

AchievementsLatest News

구글어스 한글판 무료 다운로드 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักเรียนแข่งขันฟุตบอล 9 คน ในวันวิชาการ “ดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ 2560 มุ่งสู่ยุค 4.0” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 18 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก : นายณัฐ บุญสิน ม.3/4, นายจิรภัทร สุขแสวง ม.4/4, นายคีตา โอสธีรกุล ม.4/5, นายกฤติน สมุทรโคจร ม.4/5, นายศุภกิจ ดีอ่อง ม.4/5, นายปัณณวิชญ์ รัตนพรประเสริฐ ม.4/5, นายศุภวิชญ์ จรูญเวชธรรม ม.5/1, นายกฤติน ตั้งเจริญกิจ ม.5/2, นายนพวิทย์ นามศรี ม.5/2, นายพงศ์พิชัย โพยมรัตนสิน ม.5/2,

Read more

ชนะเลิศ GRAPHIC DESIGN

AchievementsLatest News

인썸니아 ผลการแข่งขันทักษะ “GRAPHIC DESIGN COMPETITIVE การออกแบบโปสเตอร์” ในวันวิชาการ “ดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ 2560 มุ่งสู่ยุค 4.0” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก – นายภูวทิตต์ สัมมาวิวัฒน์ ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ – นายธรรมสรณ์ ตันติยาภินันท์ ม.6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 VIEW MORE PHOTOS 슈가슈가룬 Download portsentry csi 다운로드 공포게임 이브 다운로드

Read more

SD MUSIC CONTEST ครั้งที่ 5

AchievementsLatest News

레이디 버드 다운로드 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ และ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน SD MUSIC CONTEST ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้ – ชนะเลิศ “วง นอฮอ” : นายสรุจ ตันมีสุข ม.4/1, นายสุภัคพงศ์ เลิศสุวรรณโรจน์ ม.4/1, นายยูกิ สมัครธัญญกรณ์ ม.4/1, นายภานนท์ ทรัพย์นิธิกุล ม.4/3, นายศศธร อินทสระ ม.4/3 และ นายธีมา ธาดาประทีป ม.5/3 – รองชนะเลิศอันดับ 1 “วง CASANOVA” : นายปีชนก

Read more

ชนะเลิศ CROSSWORD

AchievementsLatest News

Alfresco กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนายจิณณ์ ดวงมณี ม.6/2และ นายธนดล ทรัพย์นิธิกุล ม.6/3 แข่งขัน CROSSWORD ในวันวิชาการ “ดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ 2560 มุ่งสู่ยุค 4.0” ได้รับรางวัลชนะเลิศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก VIEW MORE PHOTOS Download watercolor brushes Download a private mock-up 리프트 다운로드 X-ctu

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School