พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ เปิดปีการศึกษา

md5 다운로드

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ เปิดปีการศึกษา พิธีต้อนรับคุณครู และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยคณะผู้ใหญ่ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้พร้อมผูกข้อมือต้อนรับครูใหม่ อวยพรนักเรียนใหม่ อีกทั้งประดับเข็มโรงเรียนแก่นักเรียนชั้น ม.4 นอกจากนี้นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.6 ได้ผูกข้อมือเพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับน้องใหม่สู่ครอบครัวเซนต์ดอมินิก โอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 คน เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมซาวีโอ

헬베티카 Download high-resolution sound sources Manual download of Windows 10 update 구글어스 최신버전 다운로드

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School