พิธีเปิดและเสกห้องประชุมอัลเบรา

스위치 nsp

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิกเป็นประธานในพิธีเปิดและเสกห้องประชุมอัลเบรา ชั้น 3 อาคารซาวีโอ โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ, คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก พร้อมด้วยผู้แทนครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

intellij 테마 다운로드 cheat engine 6.4 다운로드 스케치업 렌더링 Download movies from abroad

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School