พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

Download Sibelius 8

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีพิธีไหว้ครู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้ใหญ่และคุณครู โอกาสนี้มีพิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน พิธีแต่งตั้งหัวหน้าชั้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมซาวีโอ

Download Kakao for free Download The Noti Story Download the English cover letter 구글포토 공유앨범 다운로드

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School