ครูใหม่โรงเรียนเซนต์ดอมินิกรับการอบรม “หัวใจครูซาเลเซียน”

카네이션 사진

ครูใหม่โรงเรียนเซนต์ดอมินิกปีการศึกษา 2560 เข้ารับการอบรมสัมมนาครูใหม่ในเครือซาเลเซียน หัวข้อ “หัวใจครูซาเลเซียน” ณ บ้านซาเลเซียนฟื้นฟูจิตใจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560

디아블로2 스킨 Download member play 이로하스 다운로드

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School