งานวันสุนทรภู่

크롬 원격 데스크톱

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดงานวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติประวัติผลงานของพระสุนทรโวหาร หรือสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ประกวดการแต่งกายตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณี โดยมีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิล เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

Guyber Da Vinci Resolve 15 시바리스 이데일리

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School