สอบชิงทุนโครงการ GIE

오블리비언 모드

เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 จำนวน 89 คน ในการสอบข้อเขียนเพื่อชิงทุนของโครงการ GIE ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน

네이버 메모장 다운로드 이력서 자기소개서 양식 Mirror free Fifa 2000

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School