สมาคมศิษย์เก่าฯ ฉายภาพยนตร์การกุศล

Aljic Free

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดฉายภาพยนตร์การกุศลครั้งที่14เรื่องTransformers : The Last Knight เมื่อวันอาทิตย์ที่16 กรกฎาคม 2560ที่โรงภาพยนตร์SFX Cinemaเซ็นทรัลพระรามเก้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบกองทุนคุณครูที่เกษียณอายุและการดำเนินงานของสมาคมฯซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นจำนวนมากโอกาสนี้สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วยดีเสมอมาและร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนคุณครูเกษียณอายุรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 186,415.- บาท

Download esxi 6.7 Download Premier Pro cc Download katok theme 10g of Oracle Database

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School