อบรม “เพศศาสตรศึกษาและคุณค่าชีวิต”

Download Voice1

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง “เพศศาสตรศึกษาและคุณค่าชีวิต” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ลำดวน ชินมโนพันธ์ และคุณชัชชัย สังฆทิพย์ แผนกครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นวิทยากรอบรม เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมซาวีโอ

Download the wget subdirectory Download Hina Matsuri 애지중지 Download Harry Potter and the Wizard's Stone Dubbing

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School