ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 11

fl studio apk

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 132 คนไปเข้าค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 “ก้าวสู่เทคโนโลยีอย่างพอดี พอเพียง”โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ระหว่างวันศุกร์ที่ 21 ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560

naver mp3 다운로드 Autobahn movie Download the YouTube software 클로저스 그리드

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School