ค่ายนักวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15

Download the tactile side

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดค่ายนักวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15 “Science in the Jungle” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 156 คนโดยมีกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้กระบวนการคิดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ณ ชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560

Strikers 1945 3 우리은행 앱 일러스트레이터 패턴 프랩스 정품

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School