ร.ร.เซนต์ดอมินิกรับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล

앱실행기

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกรับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชนัญญา วิลาสินี, อาจารย์วิไลวรรณ อินทรีย์ และ อาจารย์ประดิษฐ์ ชัยประสิทธิ์โรจน์ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกียรติมาเป็นผู้ตรวจประเมิน ระหว่างวันอังคารที่ 1 ถึงวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

휴먼옛체 폰트 Purple Lineage 2m 유로트럭 2 한국맵 Download The Lord of the Labyrinth

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School