งานวันผู้ปกครอง “ย้อนยุควันวาน บ้านและโรงเรียน”

묵향 35 txt

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันผู้ปกครองในชื่อว่า “ย้อนยุควันวาน บ้านและโรงเรียน” เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 โอกาสนี้ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นอกจากนี้มีการแข่งขันเกม-กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ส่วนในภาคบ่ายเป็นการแสดงความสามารถอันหลากหลาย อาทิ การแสดงวงโยธวาทิต การแสดงโขนประยุกต์ การแสดงเต้นประกอบเพลงระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก

Download Movie Giant Download the iPhone files 콩알송 mp3 Pixiv Android

Related Posts

พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่สาม
Activities, Latest News
พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่สาม

어벤져스2 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก เป็นวันที่สาม เพื่อเทิดเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School