วิชาการ พัฒนาทักษะชีวิต

adobe photoshop cc

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันวิชาการในชื่อว่า “วิชาการ พัฒนาทักษะชีวิต” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาทิ วรรณคดีครื้นเครง บรรเลงเพลงพื้นบ้าน, สถานการณ์จำลอง “Margherita Market”, 100 ปี ธงชาติไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงความสามารถของนักเรียนในรูปแบบต่างๆ การเปิดซุ้มร้านค้าโครงงานอาชีพของนักเรียนชั้น ม.5 ร้านเกมชั้น ม.6 และการออกร้านของผู้ปกครอง

chef 다운로드 Download the office toolkit 원네이션 I only downloaded the level-up text version

Related Posts

พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่สาม
Activities, Latest News
พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่สาม

어벤져스2 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก เป็นวันที่สาม เพื่อเทิดเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School