พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่ 3

잘난체

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่ 3 เพื่อเป็นการเทิดเกียรติแด่ท่านนักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานในพิธี โดยหลังจากจบพิธีแล้ว มีการแสดงดนตรีเทิดเกียรตินักบุญยอห์น บอสโก โดยวงดนตรีของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งหลังจบการแสดง คุณพ่ออธิการ ได้มอบเกียรติบัตรแก่วงดนตรีที่ได้รับรางวัลจากการประกวด SD MUSIC CONTEST ครั้งที่ 5

서커스 매직 유랑단 epub 책 다운로드 Download Ecolink ms sql server 2008 다운로드

Related Posts

พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่สาม
Activities, Latest News
พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่สาม

어벤져스2 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก เป็นวันที่สาม เพื่อเทิดเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School