นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ

download mrm

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนายณัฐภัทร เจริญวงศ์พานิช ม.5/1 และ นายวรวัตร เพิ่มพงศาเจริญ ม.5/1 แข่งขันการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ประเภททีม ได้รับรางวัลชมเชย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Download The Juvo Design Download Good Morning Pops 아파치 파일 Download Kuro senior and black mansion

Related Posts

รองชนะเลิศตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
Achievements, Latest News
รองชนะเลิศตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

일 빵빵 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันตอบปัญหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น “สนุกวิทย์พิชิตสมอง” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School