ชนะเลิศ GRAPHIC DESIGN

인썸니아

ผลการแข่งขันทักษะ “GRAPHIC DESIGN COMPETITIVE การออกแบบโปสเตอร์” ในวันวิชาการ “ดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ 2560 มุ่งสู่ยุค 4.0” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
– นายภูวทิตต์ สัมมาวิวัฒน์ ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
– นายธรรมสรณ์ ตันติยาภินันท์ ม.6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

슈가슈가룬 Download portsentry csi 다운로드 공포게임 이브 다운로드

Related Posts

รองชนะเลิศตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
Achievements, Latest News
รองชนะเลิศตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

일 빵빵 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันตอบปัญหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น “สนุกวิทย์พิชิตสมอง” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School