ชนะเลิศ GRAPHIC DESIGN

인썸니아

ผลการแข่งขันทักษะ “GRAPHIC DESIGN COMPETITIVE การออกแบบโปสเตอร์” ในวันวิชาการ “ดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ 2560 มุ่งสู่ยุค 4.0” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
– นายภูวทิตต์ สัมมาวิวัฒน์ ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
– นายธรรมสรณ์ ตันติยาภินันท์ ม.6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

슈가슈가룬 Download portsentry csi 다운로드 공포게임 이브 다운로드

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School