วันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

Download the in-store music

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโกผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียนวันกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ เมื่อวันพุธที่ 31มกราคม 2561 สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญยอห์น บอสโก การแสดงละครเทิดเกียรตินักบุญยอห์น บอสโก การแข่งขันตอบปัญหา “ปริศนาพ่อบอสโก” ของนักเรียนชั้น ป.1- ป.6 ตามด้วยพิธีกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ โดยมีผู้แทนครูและนักเรียน มอบของและดอกไม้แสดงความกตัญญูแด่คณะผู้ใหญ่ จากนั้นเป็นพิธีถวายเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก โดยคุณพ่ออธิการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ ถวายพวงมาลา จากนั้นคุณพ่ออธิการอ่านบทภาวนาถวายเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย นักเรียนได้สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแข่งขันกีฬา เกมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และลุ้นรางวัลมากมายกับเกมบิงโก

갱스터리오 베가스 다운로드 행 아웃 무비메이커 윈도우7 카멜 그랬으면

Related Posts

พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่สาม
Activities, Latest News
พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่สาม

어벤져스2 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก เป็นวันที่สาม เพื่อเทิดเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School