คว้ารางวัลชนะเลิศเพลงทรงเครื่อง

bootcamp driver

ด.ช.ต่อตระกูล พูลสมบัติ ม.2/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท และ นายศรัณย์กร อาจหาญ ม.6/5 รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท จากการร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดการแสดง “เพลงทรงเครื่อง” จัดโดยกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางแห่งประเทศไทย ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีมาสเตอร์เกียรติศักดิ์ ขวัญเมือง เป็นครูที่ปรึกษา

다이어리 속지 cyberduck 다운로드 호호북스 아프리카tv 생방송

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School