เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน

약장사

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้แบ่งเป็น 4 หน่วยเลือกตั้ง สำหรับชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาผล ปรากฏว่าทีมผู้สมัครหมายเลข 2 นายศรัณย์ ศิริโชติ ม 마메 철권 다운로드.6/1 ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน

영화 잡스

Related Posts

วันพุธรับเถ้า
Activities, Latest News
วันพุธรับเถ้า

java jar 다운로드 คุณครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรับเถ้าเริ่มเทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมี

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School